BIM řešení DEKSOFT

Projektování staveb dle zásad BIM chápeme jako efektivní sdílení a aktualizaci dat v průběhu procesu projektování. Světově nejrozšířenějším formátem pro sdílení dat je formát IFC. Tento formát umožňuje uchovávat projekční data napříč jednotlivými profesemi.
Pro projektování se obecně využívají různé programy. Programy je možné rozdělit do dvou kategorií

Naprostou nutností pro BIM projektování je, aby všechny výše uvedené SW umožňovali práci se standardizovaným komunikačním formátem, ideálně IFC. Mezi grafickými SW je práce s IFC poměrně běžná. Programy jako Archicad či Revit umožňují tvorbu grafického modelu stavby a export tohoto modelu do formátu IFC. Grafický model si pak mohou průběžně pomocí různých čteček IFC zobrazovat různé osoby spojené s procesem výstavby, zejména pak investor.

I mezi odbornými SW je řada programů, které umí pracovat s datovým formátem IFC, například v oblasti rozpočtování nebo statiky. V dalších oborech potřebných pro projektování staveb již to tak běžné není. U programů DEKSOFT si zakládáme na tom, aby byly kompatibilní s BIM projektováním. Snažíme se o umožnění importu formátu IFC pro potřeby využití dat od projektanta a naopak umožnění exportu výsledků výpočtů z našich programů do formátu IFC. 

Další devízou DEKSOFT je BIM databáze stavebních materiálů, skladeb, výrobků a detailů. Databáze je vystavena na základě zásad IFC. Do databáze je tedy možné zadat všechny vlastnosti materiálů či výrobků, které je možné exportovat do datového formátu IFC. Data z databáze využívají programy DEKSOFT, ale umožňujeme i jejich další externí využití v programech, které nespadají pod DEKSOFT. Například zajišťujeme z těchto dat vytvoření knihoven v grafických projekčních SW Archicad a Revit. Data v databázi mohou průběžně aktualizovat sami výrobci přes webové rozhraní.