Revize norem

Na tomto místě máte možnost ovlivnit znění norem, u nichž se plánuje, nebo probíhá revize. Můžete nám zaslat Vaše podněty, připomínky nebo návrhy změn. Pracovníci DEKSOFT (případně ATELIER DEK), kteří jsou členy jednotlivých normalizačních komisí , připomínky zkompletují, vyhodnotí , vytvoří jednotný dokument za uživatele DEKSOFT a budou jej projednávat v příslušné technické normalizační komisi.
Pro tento účel jsme se rozhodli využít možností našeho diskusního fóra. Založili jsme fórum Revize norem. Pod toho fórum vkládáme jednotlivé revize norem. Každý přihlášený uživatel DEKSOFT může níže rozkliknout normu, kterou chce připomínkovat, založit nové téma a své připomínky sepsat. Každý přihlášený uživatel také může vkládat komentáře k již vloženým připomínkám ostatních.

Témata Příspěvky Poslední příspěvek
Revize ČSN 73 0540-3
Revize normy ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin je plánována na rok 2014. Norma spadá pod TNK 43. Revizi má na starost Ing. Luboš Keim.
12 12 od Tomáš Kupsa
7.8.2014 10:31
Novela vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Diskuze o připravované novele vyhlášky 78/2013 Sb.
1 4 od Martin Varga
5.3.2018 10:42

Zástupci DEKSOFT a ATELIER DEK v technických normalizačních komisích

Číslo TNK

Název TNK

Člen TNK

8

AKUSTIKA

Ing. Jan Pešta

14

ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Ing. Martin Varga

43

STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA

Ing. Tomáš Kupsa

76

OSVĚTLENÍ

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

149

UDRŽITELNOST STAVEB

Ing. Tomáš Kupsa