Výrobci TZB a FVE


Nabízíme spolupráci výrobcům TZB a FVE výrobků v rozsahu:

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na info@stavebni-fyzika.cz. Domluvíme poté podmínky spolupráce.

Komerční katalogy v DEKSOFT

Některé programy DEKSOFT umožňují využití komerčních katalogů TZB a FVE výrobků. Přehled základních komerčních katalogů, kde je možné uplatnit produkty výrobců, je níže. Všechny katalogy vychází ze společné centrální databáze DEKSOFT a výrobci je mohou sami do databáze zadávat a aktualizovat prostřednictvím webového prostředí napojeného na databázi. Toto řešení tedy umožňuje výrobcům udržovat katalogy svých produktů v čase aktuální a hlavně na jednom místě. Změny realizované přes webové rozhraní se projeví ve všech příslušných programech DEKSOFT.

 

ENERGETIKA - katalog zdrojů tepla

Uživatel programu ENERGETIKA má obecně 2 možnosti zadání zdroje tepla pro účely stanovení energetické náročnosti budovy. Ručním zadáním jednotlivých parametrů požadovaných ve výpočtu (zpravidla zdlouhavé vyhledávání v technických listech) nebo použitím katalogu, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné údaje. Součástí katalogů mohou být kromě technických parametrů i podrobné informace k výrobku včetně technických listů, obrázku produktu a  odkazu na podrobnější informace.

 

 

ENERGETIKA - katalog zdrojů chladu

Uživatel programu ENERGETIKA má obecně 2 možnosti zadání zdroje chladu pro účely stanovení energetické náročnosti budovy. Ručním zadáním jednotlivých parametrů požadovaných ve výpočtu (zpravidla zdlouhavé vyhledávání v technických listech) nebo použitím katalogu, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné údaje. Součástí katalogů mohou být kromě technických parametrů i podrobné informace k výrobku včetně technických listů, obrázku produktu a  odkazu na podrobnější informace.

 
 

 

TZB - katalog otopných těles

Program TZB umožňuje výpočet tepelných ztrát po místnostech pro návrh otopných těles. Uživatel programu má pro svou práci k dispozici katalog otopných těles. Otopná tělesa může přímo vybírat z katalogů nebo také používat filtrování dle výkonu otopných těles apod.

 
 

 

FVE - katalog  fotovoltaických panelů

Program FVE umožňuje používání komerčních katalogů fotovoltaických panelů různých výrobců. Pro podrobný výpočet produkované a využitelné energie z fotovoltaické elektrárny je potřeba zadat poměrně velké množství technických parametrů FVE panelů. Pokud uživatel programu najde v katalogu vhodný výrobek, po jeho volbě se mu všechna potřebná technická data objeví v zadání. Uživatel tím uspoří čas při realizaci výpočtu, protože nemusí data dohledávat v technických podkladech výrobců. 

 


 

FVE - katalog měničů

Program FVE umožňuje používání komerčních katalogů měničů panelů různých výrobců. Pro podrobný výpočet produkované a využitelné energie z fotovoltaické elektrárny je potřeba zadat poměrně velké množství technických parametrů měničů. Pokud uživatel programu najde v katalogu vhodný výrobek, po jeho volbě se mu všechna potřebná technická data objeví v zadání. Uživatel tím uspoří čas při realizaci výpočtu, protože nemusí data dohledávat v technických podkladech výrobců. 

 
 

 

FVE - katalog baterií

Program FVE umožňuje používání komerčních katalogů baterií různých výrobců. Pro podrobný výpočet produkované a využitelné energie z fotovoltaické elektrárny založené na akumulaci energie do baterií je potřeba zadat poměrně velké množství technických parametrů baterií. Pokud uživatel programu najde v katalogu vhodný výrobek, po jeho volbě se mu všechna potřebná technická data objeví v zadání. Uživatel tím uspoří čas při realizaci výpočtu, protože nemusí data dohledávat v technických podkladech výrobců. 

 
 

Provozování programů DEKSOFT na webech výrobců

Nabízíme výrobcům úpravu (personalizaci) našich vybraných programů za účelem jejich provozování na webu výrobce. Program může běžet například v autorizované sekci webu pro technickou podporu. Všichni projektanti, či jiná odborníci, kteří spolupracují s daným výrobcem a mají tedy přístup do autorizované sekce webu, mají zdarma na jeho stránkách vybraný program DEKSOFT a mohou v něm přímo na webu výrobce pracovat. Nedochází k žádnému přesměrování na stránky DEKSOFT, ani k otvírání nového okna prohlížeče, vše běží přímo na webu výrobce v tzv. iframu (obdobně fungují třeba na web vložená videa z youtube).
Toto řešení umožňuje nastavit brandingové prvky výrobce. Je možné provést určité změny ve vzhledu programu, ve výstupech je možné zobrazovat loga výrobce. Důležitou vlastností pro výrobce také může být možnost nastavení zobrazovaných katalogů. U programu provozovaného na webu výrobce je možné nastavit například eliminaci katalogů přímé konkurence.
 

Přidělování oprávnění k programům DEKSOFT zdarma svým spolupracujícím projektantům

Pokud má výrobce své produkty v katalozích DEKSOFT, může umožnit svým spolupracujícím projektantům používat zdarma programy, ve kterých jsou tyto katalogy. Funguje to tak, že konkrétnímu výrobci vytvoříme specifický webový odkaz, který může výrobce posílat svým spolupracujícím projektantům. Pokud pak projektant klikne na odkaz, objeví se mu webová stránka DEKSOFT, kde je projektant vyzván k přihlášení (pokud již nějaký účet DEKSOFT má) nebo k registraci (pokud účet DEKSOFT ještě nemá). Když se projektant přihlásí nebo zaregistruje a přihlásí, je mu automaticky přidělena licence vybraných programů. Licence je zpravidla přidělována na období roční spolupráce výrobce s DEKSOFTem, které je standardně od 1.3. do 28.2. následujícího roku.