Konfigurátor budov DEKSOFT

Konfigurátor budov DEKSOFT je nástrojem pro rychlý koncepční návrh budovy

Začněte snadno a rychle navrhovat Váš objekt pomocí Konfigurátoru budov DEKSOFT.

Budova

Cena programu Konfigurátor budov DEKSOFT

Prohlížení a využívání Konfigurátoru budov DEKSOFT je zcela zdarma. S používáním programu nejsou spojeny žádné poplatky. Některé pokročilé funkce vyžadují přihlášení.

Roční cena bez DPH
ZDARMA

Konfigurátor rodinných domů

Konfigurátor rodinných domů umožňuje rychle stanovit seznam místností a jejich velikost, zvolit konstrukční a technologické řešení a definovat potřebné úpravy okolí domu. Po provedení úpravy máte okamžitou zpětnou vazbu o vlivu na cenu objektu, energetickou náročnost včetně vyhodnocení splnění legislativních požadavků na Průkaz energetické náročnosti budovy a přehled o možné výši dotace z programu NZÚ. Ceny v programu jsou pravidelně minimálně jednou ročně aktualizovány, v programu je tedy zohledněn vždy aktuální vývoj cenové úrovně. Konfigurátor rodinných domů DEKSOFT využívá shodné výpočtové jádro s konfigurátory GSERVIS (ZDE) a Wienerberger e4 dům (ZDE). Uživatelské prostředí a funkce jsou přizpůsobeny pro primární použití projektanty.

Konfigurátor ostatních budov

Konfigurátor ostatních budov nabízí rychlý koncepční návrh budovy s ohledem na plnění relevantních typologických požadavků. Zadáním několika základních údajů získáváte základní představu o potřebném rozsahu navrhovaného objektu (podlahová plocha, obestavěný objem stavby atd.), který je průběžně porovnáván se zadanými lokálními územně plánovacími regulativy. Součástí výstupu je rovněž informace o odhadovaných realizačních nákladech. V blízké době bude k dispozici konfigurátor bytových domů, ostatní typy budov budeme přidávat následovně.