INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

SPUSTIT

Program je určen pro tvorbu pro tvorbu inspekcí domů metodikou NEMOPAS.
 
Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma. V případě Vašeho zájmu o zkušební verzi programu, informace o možnostech programu, zaškolení a cenových podmínkách kontaktujte Petra Vencla (mb: 733 168 006; petr.vencl@dek-cz.com).

Základní informace

DEKSOFT a NEMOPAS ze skupiny DEK nabízí pro všechny, kteří provádí zjišťování technického stavu nemovitostí - tzv. inspekci nemovitostí, specializovaný software.

Aplikace DEKSOFT - INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
Webová aplikace pro vytváření protokolu o technickém stavu budovy (tzv. Technický průkaz nemovitosti) v několika variantách. Principem použitým pro hodnocení stavu nemovitosti je rozdělení popisu nemovitosti na základní technické obory a v rámci jednotlivých oborů možnost pracovat s předdefinovanou knihovnou rizikových či problematických stavů.
Součástí Aplikace je i Knihovna NEMOPAS - viz níže.

Knihovna NEMOPAS pro aplikaci DEKSOFT - INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
V knihovně, jsou podrobně připravena jednotlivá rizika, které komplexně pokrývají příslušný technický obor. Riziko je vždy vysvětleno, jsou u něj uvedeny jeho předpoklady (rizikové faktory) i obvyklé projevy. Součástí jednotlivých rizik je i ocenění bežných sanací a odkazy na příslušné normy a předpisy.
Je zpracováno 120 rizik.

Více informací naleznete v této prezentaci.