TEPELNÁ TECHNIKA 1D

 SPUSTIT PROGRAM

Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma (více info ZDE).

Základní informace

TEPELNÁ TECHNIKA 1D je program pro výpočet a posouzení tepelné techniky skladeb konstrukcí a výplní otvorů. V programu jsou k dispozici rozsáhlé pomocné výpočty pro zohlednění různých systematických tepelných mostů, vlivu spojů na faktor difúzního odporu materiálu a další. K dispozici jsou katalogy materiálů, skladeb i okrajových podmínek. Pomocí programu je možné vytvořit:

Pomocí programu je možné vypočítat následující tepelnětechnické parametry konstrukcí:

Výpočty a posouzení jsou realizovány dle norem:
  • ČSN 73 0540-1:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
  • ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
  • ČSN 73 0540-3:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
  • ČSN 73 0540-4:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 6946:2008 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
  • ČSN EN ISO 10077-1:2007 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně
  • ČSN EN ISO 13788:2013 - Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 13786:2008 - Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody

Videoukázka

Ukázku práce v programu naleznete v následujícím videu (doporučujeme sledovat video v režimu celá obrazovka).


Technický list

Další podrobnosti najdete v technickém listu k programu.

Technický list