Stavební knihovna DEK

Stavební knihovna DEK je komplexní databází stavebních produktů

K informace obsažených ve Stavební knihovně DEK lze přistupovat z webového rozhraní, doplňku pro CAD programy, nebo přímo z odborných programů.

Cena programu Stavební knihovna DEK

Prohlížení a využívání Stavební knihovny DEK je zcela zdarma. S používáním programu nejsou spojeny žádné poplatky. Některé pokročilé funkce vyžadují přihlášení.

Roční cena bez DPH
ZDARMA

Informace v knihovně

Stavební knihovna DEK je rozdělena do dvou základních sekcí.

 • Materiály a výrobky = to, co si můžete objednat ve stavebninách.
 • Skladby a systémy = spojení materiálů a výrobků do funkčních celků.

V obou částech je k dispozici podrobné filtrování pro rychlejší nalezení vhodných produktů. Základní informace, které lze v knihovně nalézt jsou:

 • Technické parametry
 • Typové detaily
 • Ocenění
 • Výpočet součinitele prostupu tepla
 • Environmentální parametry
 • Data pro vložení do CAD software
Informace o knihovně

Doplněk BIM DEKSOFT

Základní informace

Doplněk BIM DEKSOFT je elektronická pomůcka umožňující po instalaci využívat při projektování produkty ze Stavební knihovny DEK. Doplněk BIM DEKSOFT je unikátní nejen komplexností a rozsahem konstrukčních řešení, ale hlavně automatickou aktualizací všech dat on-line. Tato elektronická pomůcka (doplněk, nebo také plugin) obsahuje digitální knihovnu skladeb a materiálů společnosti Stavebniny DEK, ale i mnoha dalších společností. Digitální knihovna společnosti Stavebniny DEK obsahuje spolehlivá a praxí ověřená řešení skladeb a konstrukčních systémů.

Instalační soubor

Akutální verze doplňku BIM DEKSOFT je dostupná pro následující programy.

Operační systém Windows:

 • Allplan 2019 - 2022
 • Archicad 19 - 26
 • Archicad SE 2016 - 2021
 • CADKON+ 2019 - 2022
 • Revit 2021 - 2024

Operační systém macOS:

 • Archicad 19 - 25

Instalátory jsou společné pro všechny software, liší se pouze používaným operačním systémem:

Instalátor je k dispozici v českém a anglickém jazyce. Verze Revit LT (verze Revit s omezenou funkcionalitou) neumožňuje instalaci pluginů. V příapdě potřeby instalace doplňku do starších verzí programů nás kontaktujte na info@deksoft.eu.

Aplikace

Odborné programy

Informace ze Stavební knihovny DEK lze využít rovněž v rámci odborných programů, jejichž je Stavební knihovna DEK součástí. Konkrétně se jedná o následující programy:

Tvorba rozpočtu:

 • KROS 4
 • EuroCALC 4

Tepelná technika:

 • Deksoft Tepelná technika 1D
 • Deksoft Tepelná technika 2D
 • Deksoft Komfort

Energetická náročnost budov:

 • Deksoft Energetika

Návrh TZB systémů:

 • Deksoft TZB

Akustika:

 • Deksoft Akustika

Projekční činnost:

 • Deksoft Antiradon
 • Deksoft Standardy materiálů

Výukové materiály

Videa věnující se Stavební knihovně DEK naleznete v YouTube playlistu ZDE.

Manuál k programu Stavební knihovna DEK je k dispozici ke stažení ZDE.

Historie revizí

 

Datum vydání Přehled změn
20.7.2023
 • Grafická úprava horní lišty
12.6.2023
 • Upraven systém pro nastavení jazyka a lokality. Nastavení je nově ukládáno v rámci uživatelského účtu a je zachováno i při přihlášení z jiného zařízení.
 • Vydána nová verze doplňku (2.00) pro Windows s podporou Revit 2024.
22.5.2023
 • U produktů ve Stavební knihovně je možné zobrazit informace o zatřídění do klasifikačního systému CCI.
4.4.2023
 • U skladeb doplněn nový výpočet pro tepelný odpor R.
27.06.2018
 • Spuštěna první verze Stavební knihovny DEK s doplňkěm pro programy Revit a Archicad.