Doplněk BIM DEKSOFT

Základní informace

Doplněk BIM DEKSOFT je elektronická pomůcka umožňující po instalaci využívat při projektování skladby a systémy ze Stavební knihovny DEK. Doplněk BIM DEKSOFT je unikátní nejen komplexností a rozsahem konstrukčních řešení, ale hlavně automatickou aktualizací všech dat on-line. Tato elektronická pomůcka (doplněk, nebo také plugin) obsahuje digitální knihovnu skladeb a materiálů společnosti Stavebniny DEK, ale i mnoha dalších společností. Digitální knihovna společnosti Stavebniny DEK obsahuje spolehlivá a praxí ověřená řešení skladeb a konstrukčních systémů.

Instalační soubor

Doplněk BIM DEKSOFT je dostupný pro programy:
  • Allplan 2019 - 2022
  • Archicad 19 - 26
  • Archicad SE 2016 - 2021
  • CADKON+ 2019 - 2022
  • Revit 2016 - 2023
Instalátory jsou společné pro všechny software, liší se pouze používaným operačním systémem:
Instalátor je k dispozici v českém a anglickém jazyce. Verze Revit LT (verze Revit s omezenou funkcionalitou) neumožňuje instalaci pluginů.

Výukové materiály

Pro doplněk BIM DEKSOFT jsme připravili zánam z webináře zde.