NZÚ

SPUSTIT

Program pro tvorbu energetického hodnocení pro NZÚ v souladu s podmínkami SFŽP. Program využívá výsledky programů ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA 1D, KOMFORT a FVE. Výstupem z programu je jediný dokument, který je možné pouze autorizovat a odevzdat v rámci žádosti o dotaci.
 
Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma (více info ZDE).

Základní informace

Program pro tvorbu energetického hodnocení NZÚ umožňuje vytvořit kompletní dokument energetické hodnocení. Pro plnohodnotné využití je zapotřebí mít aktivní licence výpočtových programů ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA 1D, pro hodnocení pasivních domů ještě programu KOMFORT (chceme-li posuzovat vzestup denní letní teploty) a při hodnocení fotovoltaických elektráren programu FVE.


Od roku 2015 je možno energetické hodnocení zpracovávat dvěma způsoby (program NZÚ umožňuje oba způsoby hodnocení):

Od roku 2021 je možno energetické hodnocení zpracovávat způsobem:

Obecný postup tvorby energetického hodnocení NZÚ od r. 2015

1. Provedení výpočtů ve výpočtových programech DEKSOFT pro stávající stav objektu (jen pro dotační oblast A, popř. A+C)

2. Provedení výpočtů ve výpočtových programech DEKSOFT pro návrhový stav objektu

Poznámka: Modul výpočtu v programech TT1D a ENERGETIKA  musí být zvolen NZÚ! Modul výpočtu v programu KOMFORT musí být zvolen ČSN!

3. Spuštění programu NZÚ
4. Nahrání výpočtových souborů pro stávající stav objektu (bod 1) a pro návrhový stav objektu (bod 2) z archivu výpočtů. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud nebude poroveden výpočet v programech ENERGETIKA a TT1D v modulu NZÚ, tak takový soubor se poté v archovu výpočtů pro nahrání do programu NZÚ neobjeví!5. Kontrola splnění požadavků NZÚ pro danou oblast. Pokud nejsou požadavky splněny, je potřeba upravit výpočetní soubory. Pokud jsou požadavky splněny, je možné pokračovat dále.
6. Vložení textů, schémat a dalších informací, které požaduje dotační program
7. Zobrazení a tisk výsledků a výstupů

Obecný postup tvorby energetického hodnocení NZÚ od r. 2021

Platí zde stejný princip, jako je uvedený výše. Podrobnější popis vyhodnocení v programu NZÚ pro výzvu NZÚ 2021+ je uveden ZDE.

Výstupy programu NZÚ

Základním výstupem programu je kompletní energetické hodnocení splňující požadavky dotačního programu NZÚ. Vytvoření energetického hodnocení probíhá v jednom kroku, bez nutnosti kompletace různých příloh z různých programů a různých stavů posuzované budovy (původní stav, navrhovaný stav).

Titulní list, obsah, identifikační údaje, popisy, schémata, podrobné hodnocení výsledků, krycí list i všechny přílohy (např. výpočet měrné potřeby tepla, primární energie, energetický štítek obálky budovy, PENB, výpis ploch, tepelnětechnické posouzení konstrukcí atd.). Vše na jednom místně, v jednom dokumentu, v jednom programu. Pohodlné, rychlé, bez chyb způsobených přepisováním dat.

Příklad výstupu energetického hodnocení od r. 2015: ZDE.

Program NZÚ rovněž umožňuje automaticky generovat krycí listy a jejich přílohy. Více informací naleznete ZDE

Příklad výstupu energetického hodnocení od r. 2021: ZDE

V případě NZÚ 2021+ byly krycí listy opuštěny a nahradila je hlášenka NZÚ do systému ENEX - více ZDE.