Krycí listy

Apliakce NZÚ umožňuje automatické generování většiny hodnot do krycích listů a jeho příloh ve formátu .xlsx, které je dále možno libovolně editovat. Krycí listy se týkají žádosti zpracovaných pro NZÚ do r. 2021.

Postup generování krycích listů

 1. Zadání údajů do aplikace je stejné jako v případě vytváření energetického hodnocení.
 2. V části "Protokol" se zobrazují ikony pro generování krycího listu včetně příloh.
 3. Kliknutím na zelenou ikonu dojde k vygenerování souboru krycího listu / přílohy ve formátu .xlsx, který je možno uložit na pevný disk.
 4. S vygenerovaným souborem můžete pracovat jako s běžným souborem, lze doplnit prázdná pole, přepsat hodnoty, apod.

V aktuální verzi nejsou vyplňovány veškeré údaje (vyplňují se pouze údaje, které jsou součástí výpočtu nebo energetického hodnocení). V budoucích verzích aplikace plánujeme zvyšování podílu automaticky vyplňovaných hodnot.

Přehled automaticky generovaných polí pro NZÚ

Přehled polí, které jsou automaticky generovány a které je potřeba dodatečně  doplnit je uveden v následujících souborech.
 • Krycí list pro RD, BD - oblast A - zde
 • Krycí list pro RD - oblast B - zde
 • Krycí list pro RD - oblast C - zde
 • Příloha č.1 ke krycímu listu - zde
 • Příloha č.2 ke krycímu listu - zde

Legenda:

 • Zelená pole - vyplňují se automaticky
 • Červená pole - nutné doplnit dle potřeby
 • Žlutá pole - nutno vybrat volbu z rozbalovacího seznamu
 • Fialová pole - nutné zkontrolovat, případně přepsat