Krycí listy

Apliakce NZÚ umožňuje automatické generování většiny hodnot do krycích listů a jeho příloh ve formátu .xlsx, které je dále možno libovolně editovat.

Postup generování krycích listů

 1. Zadání údajů do aplikace je stejné jako v případě vytváření energetického hodnocení.
 2. V části "Protokol" se zobrazují ikony pro generování krycího listu včetně příloh.
 3. Kliknutím na zelenou ikonu dojde k vygenerování souboru krycího listu / přílohy ve formátu .xlsx, který je možno uložit na pevný disk.
 4. S vygenerovaným souborem můžete pracovat jako s běžným souborem, lze doplnit prázdná pole, přepsat hodnoty, apod.


V aktuální verzi nejsou vyplňovány veškeré údaje (vyplňují se pouze údaje, které jsou součástí výpočtu nebo energetického hodnocení). V budoucích verzích aplikace plánujeme zvyšování podílu automaticky vyplňovaných hodnot.

Přehled automaticky generovaných polí pro NZÚ 2015/04

Přehled polí, které jsou automaticky generovány a které je potřeba dodatečně  doplnit je uveden v následujících souborech.
 • Krycí list pro RD, BD - oblast A - zde
 • Krycí list pro RD - oblast B - zde
 • Krycí list pro RD - oblast C - zde
 • Příloha č.1 ke krycímu listu - zde
 • Příloha č.2 ke krycímu listu - zde

Legenda:

 • Zelená pole - vyplňují se automaticky
 • Červená pole - nutné doplnit dle potřeby
 • Žlutá pole - nutno vybrat volbu z rozbalovacího seznamu
 • Fialová pole - nutné zkontrolovat, případně přepsat