Semináře, školení, webináře

Na tomto místě nabízíme účast na pravidelních podzimních seminářích DEKSOFT, prezenční školení programů DEKSOFT a online školení formou webinářů. Na jaře roku 2020 se i kvůli omezením spojených s šířením koronaviru zaměřujeme na webináře. S podzimními semináři DEKSOFT zatím stále počítáme. 

Semináře DEKSOFT

seminar

Na seminářích DEKSOFT neškolíme jednotlivé programy. Na seminářích Vás informujeme o novinkách v DEKSOFTU za poslední rok, připravovaných nebo plánovaných změnách v legislativě a normotvorbě nebo dotačních programech. Zařazujeme odborná témata z oblastí BIM, Energetická náročnost budov, Tepelná ochrana budov atd. Semináře pořádáme pravidelně od roku 2014 na několika městech České republiky. V roce 2016 a 2017 jsme uspořádali semináře DEKSOFT také na Slovensku.  

Školení programů DEKSOFT

skoleni

Nabízíme prezenční školení jednotlivých programů DEKSOFT v různých městech České republiky.  Školení jsou zpravidla určena pro menší skupiny osob. Je na nich dostatečný prostor pro dotazy a individuální přístup a podrobné seznámení se s našimi programy. 

Na jaro 2020 byla vypsána školení programu ENERGETIKA. Byla zrušena kvůli opatřením proti koronaviru. Zrušená školení jsme nahradili webináři. Pokud to situace umožní, vypíšeme další prezenční školení programu v září. Školení budeme koncipovat tak, aby byla přínosná pro nové uživatele (například bývalé uživatele PROTECH), ale i pro stávající uživatele, kteří si chtějí osvojit zásady zpracování PENB dle nové legislativy.


Webináře

webinar

Nabízíme online školení programů DEKSOFT i webináře zaměřené na odborná témata. Na květen - červen 2020 jme připravili velké pásmo 20-ti webinářů.