Aktuálně vypsaná školení

Školení jsou koncipována tak, aby byla přínosná pro nové uživatele (například bývalé uživatele PROTECH), ale i pro stávající uživatele, kteří si chtějí oživit zásady zpracování PENB dle nové legislativy.

Níže naleznete seznam aktuálně vypsaných školení. Zelené číslo udává počet zbývajících volných míst. Přihlášení na konkrétní školení je možné pomocí formuláře v pravé části.

Z důvodů epidemiologické situace jsou všechna naše školení přesunuta do online formátu - webináře. Po zaplacení Vám bude zaslán Váš unikátní odkaz.

 

 Pro připsání kreditů v ENEX na naše akce, prosím kontaktujte přímo SEI (vzdelavani@cr-sei.cz) Prezenční listiny jsme na SEI již zaslali. 


Zatím nejsou vypsána žádná školení.

Registrace

Výběr školení / semináře
Kontaktní údaje

Pokud jste přihlášen/a na tomto webu, některé údaje se Vám automaticky vyplní z Vašeho profilu.

Sleva na objednávku
Fakturační údaje


Počet účastníků


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Zatím nejsou vypsána žádná školení.