Aktuálně vypsaná školení

Nabízíme prezenční i online školení jednotlivých programů DEKSOFT.  Školení jsou zpravidla určena pro menší skupiny osob. Je na nich dostatečný prostor pro dotazy a individuální přístup a podrobné seznámení se s našimi programy.

V roce 2020 jsme uspořádali školení všech našich programů formou cca hodinových webinářů. Všechna školení můžete shlédnout ze záznamu v archivu zde


Školení - Práce v programu ENERGETIKA 17.10.2023 09:00  10/30
Celodenní energetické osobní školení - Práce v programu ENERGETIKA 7.1.0 - aktuální verze dle nové vyhlášky 264/2020 Sb. Ukázka vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a další. Budou probrána specifika hodinového výpočtu. Školení je určeno zejména pro energetické specialisty, ale i pro projektanty, kteří se ve své praxi setkávají s průkazy energetické náročnosti budovy, energetickými audity či posudky. Školení je připraveno tak, aby bylo přínosné pro ty, kteří s aplikací nemají žádné zkušenosti i pro ty, kteří již aplikaci používají. Bude prostor pro dotazy.
Akce bude zařazena do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce a počet kreditů bude sděleno v září), podmínka přidělení kreditů je osobní účast. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění a zapsat si akci do ENEXu.
V učebně budou k dispozici počítače s programem ENERGETIKA. Bude zajištěno drobné občerstvení a v místě je možnost oběda.
Školitel: Ing. Martin Varga
Místo konání: osobně - učebna Praha Tiskařská 257/10
Cena: 3000 Kč bez DPH
(3630Kč vč.DPH)

Formulář přihlášení na školení

Pokud chcete pro platbu použít platbu body z konta DEKPARTNER, je potřeba se nejprve přihlásit
 *  *
 *  *  
 
 *  *  *  *
 
 

CELKEM bez DPH -
     
 
 
 
Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.