Aktuálně vypsaná školení

Nabízíme prezenční i online školení jednotlivých programů DEKSOFT.  Školení jsou zpravidla určena pro menší skupiny osob. Je na nich dostatečný prostor pro dotazy a individuální přístup a podrobné seznámení se s našimi programy.

V roce 2020 jsme uspořádali školení všech našich programů formou cca hodinových webinářů. Všechna školení můžete shlédnout ze záznamu v archivu zde


Školení - Práce v programu ENERGETIKA 20.06.2024 09:00  19/30
Celodenní energetické osobní školení - Práce v programu ENERGETIKA - aktuální verze dle vyhlášky 264/2020 Sb. Ukázka vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a další. Budou probrána specifika hodinového výpočtu. Školení je určeno zejména pro energetické specialisty, ale i pro projektanty, kteří se ve své praxi setkávají s průkazy energetické náročnosti budovy. Školení je připraveno tak, aby bylo přínosné pro ty, kteří s aplikací nemají žádné zkušenosti i pro ty, kteří již aplikaci používají. Bude prostor pro dotazy.
Akce bude zařazena do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 377, počet kreditů 2), podmínka přidělení kreditů je osobní účast. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění a zapsat si akci do ENEXu.
V učebně budou k dispozici počítače s programem ENERGETIKA. Bude zajištěno drobné občerstvení a v místě je možnost oběda.
Školitel: Ing. Martin Varga
Místo konání: osobně - učebna Praha Tiskařská 257/10
Cena: 3000 Kč bez DPH
(3630Kč vč.DPH)

Formulář přihlášení na školení

Pokud chcete pro platbu použít platbu body z konta DEKPARTNER, je potřeba se nejprve přihlásit
 *  *
 *  *  
 
 *  *  *  *
 
 

CELKEM bez DPH -
     
 
 
 
Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.