BIM řešení DEK

BIM řešení DEK je postaveno na 4 základních pilířích: 

  1. Stavební knihovna DEK
  2. Doplněk BIM DEKSOFT pro 3D CAD programy
  3. BIM platforma
  4. Specializované SW (KROS 4 pro ocenění, specializované programy DEKSOFT) 

Nástroje pro projektování v BIM skupiny DEK:

Základem řešení je Stavební knihovna DEKJedná se o komplexní databázi stavebních materiálů, výrobků, skladeb a systémů. Projektanti používající programy ARCHICAD, REVIT či ALLPLAN si mohou nainstalovat doplněk (plugin), mohou otevírat Stavební knihovnu DEK přímo z těchto 3D CAD programů a vybrané produkty vkládat přímo do 3D modelu. 
Hotový projekt je možné vyexportovat z 3D CAD programu do IFC. IFC je možné nahrát na BIM platformu. Tam je možné model sdílet investorovi. Ten si může model prohlédnout ve webovém prostředí. Nasdílet model je možné i rozpočtáři, který může model na BIM platformě propojit se souborem rozpočtu v programu KROS 4.
Rozpočtář může přebírat již oceněné části modelu (skladby a systémy vložené do modelu ze Stavební knihovny DEK), provádět případné úpravy a vracet ocenění zpět na BIM platformu. Rozpočtář v programu KROS 4 také ocení doposud neoceněné části modelu. Výsledkem je 3D oceněný model.