BIM

DEKSOFT se aktivně zabývá problematikou BIM.  Naše aktivity v této oblasti lze rozdělit do těchto klíčových prorit:


Proč právě tyto priority

BIM je informační model stavby, který zahrnuje veškeré fáze budovy, od projektování přes výstavbu, samotné užívání budovy, správu, případné změny dokončené budovy až po její demolici. Do procesu BIM v ideálním případě vstupují všechny zainteresované strany - architekt, projektant, oborový specialisté (statik, akustik, tepelný technik, energetik atd.), zhotovitel, uživatel budovy, správce budovy atd.

Nejvíce se v současné době o metodě BIM mluví v souvislosti s projektováním. Zde je často za metodu BIM mylně považována pouze tvorba 3D modelu v grafickém CAD SW. 3D model budovy je jen jednou součástí BIM, ač důležitou. Podstatou projektování metodou BIM je užívání společného datového prostředí, kde jsou uchovávány všechny informace o projektu. Do tohoto společného datového prostředí mají přístup architekt, projektant i specialisté. Specialisté například mohou využít již existující data v projektu (např. 3D model) k jejich odbornému posouzení a naopak výsledky své práce vložit do společného datového prostředí.

Světově nejrozšířenějším formátem pro společné datové úložiště a sdílení dat je formát IFC. Tento formát umožňuje uchovávat projekční data napříč jednotlivými profesemi. Pro projektování se obecně využívají různé programy. Programy je možné rozdělit do dvou kategorií - grafické projekční SW (např. Revit, Archicad) a odborné projekční SW (např. DEKSOFT). Naprostou nutností pro efektivní BIM projektování je, aby všechny výše uvedené SW umožňovaly práci se standardizovaným komunikačním formátem, ideálně IFC. Mezi grafickými SW je práce s IFC poměrně běžná. Programy jako Archicad či Revit umožňují tvorbu grafického modelu stavby a export tohoto modelu do formátu IFC. Komunikace přes IFC je tedy jasnou prioritou i pro odborné programy DEKSOFT.Programy DEKSOFT obsahují celou řadu různých katalogů materiálů, skladeb, výrobků nebo stavebních detailů. Katalogy jsou obecně velmi důležitou součástí programů pro specialisty. Z katalogů si mohou uživatelé SW vybrat například konkrétní materiály nebo výrobky na trhu a do programu se jim přenesou relevantní technická data potřebná pro odborné posouzení, ať už z hlediska akustiky, tepelné techniky, energetiky nebo jiného. Všechny katalogy DEKSOFT mají jednotné datové prostředí, kterému říkáme "Databáze DEKSOFT". S ohledem na BIM jsme strukturu dat v databázi tvořili podle IFC. Můžeme tedy databázi nazývat "BIM databáze DEKSOFT". Data z této databáze pak můžeme využít nejen v programech DEKSOFT, ale pomocí pluginů také v 3D programech, jako jsou Archicad a Revit.