Přeprodej programů

DESIGNBUILDER

Program pro tvorbu tvorbu komplexní dynamické simulace budov, certifikaci budov (např. LEED, BREEAM, Green Star), hodnocení tepelné pohody, komplexní optimalizaci (kombinace ekonomických, energetických, environmentálních kritérií a tepelné pohody), výpočet denního osvětlení, environmentální vyhodnocení a CFD analýzu vnitřních i vnějších prostor.

BricsCAD

Program BricsCAD je moderní a výkonná CAD platforma založená na formátu DWG pro 2D kreslení, 3D modelování i BIM. Umožňuje použití velkého množství nadstaveb. Je určen pro Windows, Mac i Linux. Možnost trvalé nebo roční licence. Program je v českém jazyce s českou podporou.

 

ODEON

Program pro simulaci vnitřní akustiky budov. S vhodnými úpravami je možné simulovat také venkovní situace. ODEON používá metodu obrazového zdroje v kombinaci se sledováním paprsků. Program umožňuje posuzování koncertních a operních sálů, divadel, otevřených kanceláří, foyer, restaurací, hudební studií apod.INSUL

INSUL je program pro návrh skladeb stěn, podlah, střech, stropů a výplní otvorů z hlediska  akustických parametrů. Je možné rovněž počítat kročejovou neprůzvučnost podlah a hluk, který vytváří déšť na střechách.ZORBA

ZORBA je softwarový nástroj vyvíjený společností Marshall Day Acoustics z Nového Zélandu. Jedná se o program pro předpověď míry účinku absorpce hluku porézních systémů s perforovanými obklady. Tento nástroj je ideální pro návrh akusticky kritických místností, jako jsou studia, koncertní sály, posluchárny, divadla a další.