ZORBA - Výpočet akustické pohltivostiZORBA je softwarový nástroj vyvíjený společností Marshall Day Acoustics z Nového Zélandu. Jedná se o program pro předpověď míry účinku absorpce hluku porézních systémů s perforovanými obklady. Tento nástroj je ideální pro návrh akusticky kritických místností, jako jsou studia, koncertní sály, posluchárny, divadla a další.


Program také nabízí elegantní způsob exportu výsledků výpočtů. Uživatel může vygenerovat souhrnnou stránku a buď jej vytisknout nebo vytvořit soubor PDF. Je také možné kopírovat výsledky tak, aby bylo možné je přenést do jiného softwaru (Excel, Word).


Více informací je možné získat na stránkách www.akustikastaveb.cz.


Program je vyvíjen novozélandskou společností Marshall Day Acoustics.