INSUL - Návrh skladeb konstrukcí s ohledem na akustikuINSUL je program pro návrh skladeb stěn, podlah, střech, stropů a výplní otvorů z hlediska  akustických parametrů. Je možné rovněž počítat kročejovou neprůzvučnost podlah a hluk, který vytváří déšť na střechách.


INSUL je k dispozici již více než 15 let a za tuto dobu prošel značnými zlepšeními. Vyvinul se v mnoha verzích do velmi snadno použitelného nástroje, který využívá prostředí Windows a Mac, a byl zdokonalován průběžným srovnáváním s laboratorními měřeními, aby byla zajištěna přijatelná přesnost pro širokou škálu aplikací.


INSUL lze použít k rychlému vyhodnocení nových materiálů a systémů nebo ke zkoumání vlivů záměn jednotlivých materiálů ve skladbách konstrukcí.


Více informací je možné získat na stránkách www.akustikastaveb.cz.


Program je vyvíjen novozélandskou společností Marshall Day Acoustics.