Projektování a BIM

Využijte slevy a dotace na programy DEKSOFT či další výhody, které lze získat členstvím v programu DEKPARTNER.

STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK

Stavební knihovna obsahuje komplexní databázi materiálů, skladeb a stavebních výrobků. Databáze je aktualizována a rozšiřována, aby reflektovala trendy na stavebním trhu. Obsahuje produkty DEK a mnoha dalších výrobců. Databázi je možné využívat přes webové rozhraní. Zde je možné produkty vyhledávat za pomoci různých filtrů nebo formou fulltextového vyhledávání. Projektanti pracující v 3D CAD SW si mohou stáhnout a nainstalovat doplněk (plugin) pro programy Archicad a Revit. Pak mohou databázi otevírat přímo z těchto programů a mohou produkty z databáze přímo vkládat do modelu. Projektanti pracující ve 2D vkládají produkty do svých projektů pomocí programu STANDARDY MATERIÁLŮ.

KNIHOVNA POŽADAVKŮ ATELIER DEK

Knihovna požadavků je postupně rozšiřovanou a pravidelně aktualizovanou databází technických a typologických požadavků z oboru stavebnictví. Obsahuje požadavky vycházející z legislativy, technických norem a odborných publikací.
Pro jednotlivé požadavky jsou k dispozici články s teoretickými informacemi k danému požadavku. 
U vybraných požadavků je k dispozici kalkulačka pro stanovení cílových hodnot požadavků. 

BIM PLATFORMA

Webové prostředí pro správu projektů resp objektů po celou dobu jejich životnosti. Zastřešuje všechny aplikace pro jednotlivé fáze životního cyklu stavby a sdílení informací pro všechny účastníky. Základní funkcí aplikace je vizualizace 3D modelu budovy ve formátu IFC. Aplikace také umožňuje zobrazení seznamu produktů (zejména skladeb) vložených z aplikace STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK. U skladeb konstrukcí je uvedena agregovaná cena založená na cenové soustavě ÚRS. V aplikaci je pak možné identifikovat alternativní skladby a vyhodnocovat dopad případné záměny skladby na cenu stavby. Aplikace je také propojena s rozpočtovacím SW KROS. 

KONFIGURÁTOR BUDOV DEKSOFT

Konfigurátor rodinných domů umožňuje rychle stanovit seznam místností a jejich velikost, zvolit konstrukční a technologické řešení a definovat potřebné úpravy okolí domu. Po provedení úpravy máte okamžitou zpětnou vazbu o vlivu na cenu objektu, energetickou náročnost včetně vyhodnocení splnění legislativních požadavků na Průkaz energetické náročnosti budovy a přehled o možné výšce dotace z programu NZÚ.

STANDARDY MATERIÁLŮ

Program Standardy materiálů umožňuje jednoduše zobrazit a exportovat specifikaci všech použitých materiálů ve skladbách stavebních konstrukcí. Typickým použitím je projektování veřejných zakázek, které vyžaduje pouze obecnou specifikaci použitých materiálů (bez obchodních názvů). Projektant vybere požadovaný výrobek z katalogu materiálů nebo použije ucelenou systémovou skladby z katalogu skladeb a exportuje specifikace dle požadovaného rozsahu v různých typech formátů výstupu do svého projektu.