BIM řešení a rychlé ocenění

Základem BIM řešení je program STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK. Program zahrnuje webové rozhraní databáze materiálů, skladeb a stavebních výrobků. Projektanti používající programy ARCHICAD a REVIT si mohou nainstalovat doplněk (plugin), mohou otevírat databázi přímo z ARCHICADU a REVITU a vybrané produkty vkládat přímo do modelu.

  

RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS 

Program pro stanovení ceny stavby ve fázi popisu stavebního záměru. Program má 2 moduly - KUBIX a KOSTO. KUBIX slouží pro velmi rychlé nacenění stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru.KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o zpřesněný odhad ceny budovy oproti modulu KUBIX. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí.


STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK

Stavební knihovna obsahuje komplexní databázi materiálů, skladeb a stavebních výrobků. Databáze je aktualizována a rozšiřována, aby reflektovala trendy na stavebním trhu. Obsahuje produkty DEK a mnoha dalších výrobců. Databázi je možné využívat přes webové rozhraní. Zde je možné produkty vyhledávat za pomoci různých filtrů nebo formou fulltextového vyhledávání. Projektanti pracující v 3D CAD SW si mohou stáhnout a nainstalovat doplněk (plugin) pro programy Archicad a Revit. Pak mohou databázi otevírat přímo z těchto programů a mohou produkty z databáze přímo vkládat do modelu. Projektanti pracující ve 2D vkládají produkty do svých projektů pomocí programu STANDARDY MATERIÁLŮ.


BIM PLATFORMA DEK

Webové prostředí pro správu projektů resp objektů po celou dobu jejich životnosti. Zastřešuje všechny aplikace pro jednotlivé fáze životního cyklu stavby a sdílení informací pro všechny účastníky. Základní funkcí aplikace je vizualizace 3D modelu budovy ve formátu IFC. Aplikace také umožňuje zobrazení seznamu produktů (zejména skladeb) vložených z aplikace STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK. U skladeb konstrukcí je uvedena agregovaná cena založená na cenové soustavě ÚRS. V aplikaci je pak možné identifikovat alternativní skladby a vyhodnocovat dopad případné záměny skladby na cenu stavby. Aplikace je také propojena s rozpočtovacím SW KROS. 


STANDARDY MATERIÁLŮ

Program Standardy materiálů umožňuje jednoduše zobrazit a exportovat specifikaci všech použitých materiálů ve skladbách stavebních konstrukcí.