BIM řešení

Využijte slevy a dotace na programy DEKSOFT či další výhody, které lze získat členstvím v programu DEKPARTNER.

STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK

Stavební knihovna obsahuje komplexní databázi materiálů, skladeb a stavebních výrobků. Databáze je aktualizována a rozšiřována, aby reflektovala trendy na stavebním trhu. Obsahuje produkty DEK a mnoha dalších výrobců. Databázi je možné využívat přes webové rozhraní. Zde je možné produkty vyhledávat za pomoci různých filtrů nebo formou fulltextového vyhledávání. Projektanti pracující v 3D CAD SW si mohou stáhnout a nainstalovat doplněk (plugin) pro programy Archicad a Revit. Pak mohou databázi otevírat přímo z těchto programů a mohou produkty z databáze přímo vkládat do modelu. Projektanti pracující ve 2D vkládají produkty do svých projektů pomocí programu STANDARDY MATERIÁLŮ.

BIM PLATFORMA

Webové prostředí pro správu projektů resp objektů po celou dobu jejich životnosti. Zastřešuje všechny aplikace pro jednotlivé fáze životního cyklu stavby a sdílení informací pro všechny účastníky. Základní funkcí aplikace je vizualizace 3D modelu budovy ve formátu IFC. Aplikace také umožňuje zobrazení seznamu produktů (zejména skladeb) vložených z aplikace STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK. U skladeb konstrukcí je uvedena agregovaná cena založená na cenové soustavě ÚRS. V aplikaci je pak možné identifikovat alternativní skladby a vyhodnocovat dopad případné záměny skladby na cenu stavby. Aplikace je také propojena s rozpočtovacím SW KROS. 

KONFIGURÁTOR BUDOV DEKSOFT

Konfigurátor rodinných domů umožňuje rychle stanovit seznam místností a jejich velikost, zvolit konstrukční a technologické řešení a definovat potřebné úpravy okolí domu. Po provedení úpravy máte okamžitou zpětnou vazbu o vlivu na cenu objektu, energetickou náročnost včetně vyhodnocení splnění legislativních požadavků na Průkaz energetické náročnosti budovy a přehled o možné výšce dotace z programu NZÚ.

STANDARDY MATERIÁLŮ

Program Standardy materiálů umožňuje jednoduše zobrazit a exportovat specifikaci všech použitých materiálů ve skladbách stavebních konstrukcí. Typickým použitím je projektování veřejných zakázek, které vyžaduje pouze obecnou specifikaci použitých materiálů (bez obchodních názvů). Projektant vybere požadovaný výrobek z katalogu materiálů nebo použije ucelenou systémovou skladby z katalogu skladeb a exportuje specifikace dle požadovaného rozsahu v různých typech formátů výstupu do svého projektu.