BIM řešení a rychlé ocenění

RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS 

Program pro stanovení ceny stavby ve fázi popisu stavebního záměru. Program má 2 moduly - KUBIX a KOSTO. KUBIX slouží pro velmi rychlé nacenění stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru. KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o zpřesněný odhad ceny budovy oproti modulu KUBIX. Ke konci roku 2019 jsme v rámci reorganizace SW v rámci skupiny DEK ukončili na těchto webových stránkách podporu modulu KUBIX v rámci programu RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS. KUBIX provozuje nově jako samostatnou aplikace společnosti ÚRS. Modul KOSTO v nabídce DEKSOFT zůstává. 

STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK

Stavební knihovna obsahuje komplexní databázi materiálů, skladeb a stavebních výrobků. Databáze je aktualizována a rozšiřována, aby reflektovala trendy na stavebním trhu. Obsahuje produkty DEK a mnoha dalších výrobců. Databázi je možné využívat přes webové rozhraní. Zde je možné produkty vyhledávat za pomoci různých filtrů nebo formou fulltextového vyhledávání. Projektanti pracující v 3D CAD SW si mohou stáhnout a nainstalovat doplněk (plugin) pro programy Archicad a Revit. Pak mohou databázi otevírat přímo z těchto programů a mohou produkty z databáze přímo vkládat do modelu. Projektanti pracující ve 2D vkládají produkty do svých projektů pomocí programu STANDARDY MATERIÁLŮ.

BIM PLATFORMA

Webové prostředí pro správu projektů resp objektů po celou dobu jejich životnosti. Zastřešuje všechny aplikace pro jednotlivé fáze životního cyklu stavby a sdílení informací pro všechny účastníky. Základní funkcí aplikace je vizualizace 3D modelu budovy ve formátu IFC. Aplikace také umožňuje zobrazení seznamu produktů (zejména skladeb) vložených z aplikace STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK. U skladeb konstrukcí je uvedena agregovaná cena založená na cenové soustavě ÚRS. V aplikaci je pak možné identifikovat alternativní skladby a vyhodnocovat dopad případné záměny skladby na cenu stavby. Aplikace je také propojena s rozpočtovacím SW KROS. 

STANDARDY MATERIÁLŮ

Program Standardy materiálů umožňuje jednoduše zobrazit a exportovat specifikaci všech použitých materiálů ve skladbách stavebních konstrukcí. Typickým použitím je projektování veřejných zakázek, které vyžaduje pouze obecnou specifikaci použitých materiálů (bez obchodních názvů). Projektant vybere požadovaný výrobek z katalogu materiálů nebo použije ucelenou systémovou skladby z katalogu skladeb a exportuje specifikace dle požadovaného rozsahu v různých typech formátů výstupu do svého projektu.