Staré výzvy NZÚ

Zelená úsporám v období 2009 - 2012

Historie dotačního programu Zelená úsporám sahá do roku 2009. To byl vyhlášen rozsáhlý program ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí pro poskytování dotací pro energetické úspory pro období 2009 až 2012. Program byl financován z prostředků získaných z prodejem emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů dle Kjótského protokolu. Program poskytoval dotace na zavedení vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie a na opatření k energetickým úsporám rekonstrukci nebo stavbě rodinných nebo bytových domů. Přijímání žádostí bylo zastaveno na konci roku 2010.
V tomto dotačním období ještě neexistovali programy DEKSOFT, tedy ani ucelené sowtwarové řešení pro zpracovávání energetických dokumentů.

Nová zelená úsporám v roce 2013

V roce 2013 na program Zelená úsporám navázal dotační program Nová zelená úsporám. Jednalo se o I.výzvu dotačního programu vyhlášeného na programové období 2013. Pro tuto dotačního jsme již v rámci DEKSOFT připravili softwarové řešení pro energetické specialisty. V rámci programu ENERGETIKA jsme spustili modul NZÚ 2013/06. Modul se stejným názvem jsme spustili také v programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D.

Nová zelená úsporám v roce 2014

V dubnu roku 2014 byla vyhlášena 1.výzva programu Nová zelená úsporám pro programové období 2014 - 2020. Byla určena pouze pro rodinné domy. Pro tuto dotační výzvu jsme spustily modul NZÚ 2014/04 v rámci programů ENERGETIKA a TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Poprvé jsme také spustili program NZÚ 2014/04 pro tvorbu kompletního energetického posudku splňujícího podmínky dotačního programu. Tento program kompletuje výsledky z programů ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA, případně i KOMFORT do předepsaných tabulek a umožňuje do posudku doplnit dotačním programem požadované texty, schémata apod. 1.výzva NZÚ 2014-2020 pro rodinné domy již byla ukončena.

Program NZÚ 2014/04 již není dostupný v hlavní nabídce DEKSOFT. Pokud potřebujete program využít, například pro opravu dříve vydaného posudku, můžete jej spustit zde, kliknutím na ikonku programu.

Nová zelená úsporám v roce 2015

V dubnu roku 2015 byla vyhlášena 2.výzva programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy a 1.výzva pro bytové domy pro programové období 2014 - 2020. Pro tuto dotační výzvu jsme spustily modul NZÚ 2015/04 v rámci programů ENERGETIKA a TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Také jsme navázali na program NZÚ 2014/04 a spustili nový program NZÚ 2015/04 pro tvorbu kompletního energetického posudku splňujícího podmínky dotačního programu. 2.výzva NZÚ 2014-2020 pro rodinné domy a 1. výzva pro bytové domy již byly ukončeny.


Program NZÚ 2015/04 již není dostupný v hlavní nabídce DEKSOFT. Pokud potřebujete program využít, například pro opravu dříve vydaného posudku, můžete jej spustit zde, kliknutím na ikonku programu.

Zelená úsporám v období 2016 - 2020

V říjnu roku 2015 byla vyhlášena 3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy pro období 2014 - 2020. Obě výzvy jsou již koncipovány jako průběžné. Pro tyto výzvy jsme spustily modul NZÚ v rámci programů ENERGETIKA a TEPELNÁ TECHNIKA 1D a spustili jsme nový program NZÚ pro tvorbu kompletního energetického posudku splňujícího podmínky dotačního programu (z názvu jsme již vypustili označení roku a měsíce). Také jsme spustili program FVE pro výpočty fotovoltaických elektráren, které jsou nově dotačním programem NZÚ podporovány.

Všechny tyto programy najdete v hlavní nabídce DEKSOFT.

Přehled výzev NZÚ