Historie revizí

Verze Vydáno Přehled změn
1.2.0 21.10.2021
 • aktualizace programu pro NZÚ 2021+, pro nové žádosti používat pouze nový modul
 • energetické hodnocení pro NZU je nově prováděno pouze pomocí PENB, nikoliv pomocí EP
 • energetické hodnocení v oblasti B i pro bytové domy
 • krycí listy nahrazeny hlášenkami do ENEX
 • hodnocení parametrů především pro oblasti podpory A a B, podoblasti C a D jsou pouze formální
 • zjednodušení zadávání
 • přenos popisových polí z Energetiky do NZU
1.2.0 18.7.2016
 • Vytvoření samostatného dokumentu pro oblast C.3
 • Nahrávání dat z programu FVE
 • Modernizace formátu výstupního protokolu
1.1.0 10.3.2016
 • Aktualizace programu NZU pro bytové domy pro kontinuální výzvu
 • Aktualizace krycích listů pro bytové domy
1.0.0 12.11.2015
 • Vydána první verze programu NZÚ pro rodinné domy pro kontinuální výzvu
 • Aktualizace krycích listů pro rodinné domyHistorie revizí NZÚ 2015/04 - tento program byl nahrazen programem NZÚ

Verze Vydáno Přehled změn
1.3.0 22.7.2015
 • Přidána funkce automatického vyplňování krycích listů
1.2.0 13.5.2015
 • Spuštěno energetické hodnocení formou PENB pro rodinné i bytové domy
1.1.0 11.5.2015
 • Spuštěno energetické hodnocení formou energetického posudku pro bytové domy
1.0.0 30.4.2015
 • Vydána první verze aplikace NZÚ 2015
 • Energetické hodnocení formou energetického posudku pro rodinné domyHistorie revizí NZÚ 2014/04 - tento program byl nahrazen programem NZÚ

Verze Vydáno Přehled změn
1.1.0 20.8.2014
 • Přidána oblast dotace B (pasivní domy)
 • Umožněno zadání více vlastníků objektu
1.0.1 17.7.2014
 • pro oblast podpory A.1.2 (A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí) se požadavek na splnění maximální měrné roční potřeby tepla na vytápění snížil ze 70 kWh.m-2.rok-1 na 100 kWh.m-2.rok-1. Toto je v souladu se změnami v dotačním programu (publikováno SFŽP 10. 7. 2014)
 • doplnění označení aplikace a její verze do záhlaví protokolu