TEPELNÁ TECHNIKA 2D

SPUSTIT

Program pro tepelnětechnické výpočty a posouzení stavebních detailů. Výsledky je možné porovnávat s tepelnětechnickými požadavky na konstrukce dle ČSN 73 0540-2.
 
Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma (více info ZDE).

Základní informace

TEPELNÁ TECHNIKA 2D je program pro výpočet a posouzení tepelné techniky stavebních detailů (výpočet tepelných vazeb - lineárního činitele prostupu tepla, výpočet povrchových teplot - teplotního faktoru vnitřního povrchu). Hlavní vlastnosti programu jsou:

Projekt "TEPELNÁ TECHNIKA 2D - WEBOVÁ APLIKACE PRO TEPELNĚTECHNICKÉ VÝPOČTY A POSUZOVÁNÍ STAVEBNÍCH DETAILŮ byl spolufinancování z fondů EU. 

 
Program je možné vyzkoušet na 14 dní zdarma - více informací naleznete zde.

Pracovní okno programu Tepelná technika 2D


Výpočty a posouzení jsou realizovány dle norem:

  • ČSN 73 0540-1:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
  • ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
  • ČSN 73 0540-3:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
  • ČSN 73 0540-4:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 6946:2018 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
  • ČSN EN ISO 10077-2:2019 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
  • ČSN EN ISO 13788:2019 - Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 10211:2018 - Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
  • ČSN EN 15026:2007 - Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace
Zobrazení výsledků v programu Tepelná technika 2D

Videoukázka

Ukázku práce v programu naleznete v následujícím videu (doporučujeme sledovat video v režimu celá obrazovka). K dispozici jsou celkem 4 videa věnovaná jednotlivým oblastem programu.

Video 1 - Tvroba geometrie

Video 2 - Zadávání materiálů a okrajových podmínek

Video 3 - Výpočet a práce s výsledky

Video 4 - Doplňující výpočty a protokol