VARIANTY

SPUSTIT


Jedná se o program pro zpracování energetických posudků a energetických auditů. Program umožňuje porovnání variant řešení objektu. Do programu vstupují výpočty z programu ENERGETIKA. V programu je provedeno podrobné ekonomické a ekologicé vyhodnocení.

Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma (více info ZDE).

Základní informace

Program VARIANTY nabízí zcela unikátní řešení pro zpracování energetických auditů a energetických posudků. Program automaticky vytváří tabulky dle vyhl. 480/2012 Sb. (v původním znění i dle novelizace vyhláškou 309/2016 Sb.).

Program VARIANTY umožňuje provést porovnání pro:

Hlavní vlastnosti programu

Videoukázka

Ukázku práce v programu naleznete v následujícím videu (doporučujeme sledovat video v režimu "celá obrazovka")


Princip práce v programu

Do programu VARIANTY vstupují jako zadání již provedené výpočty v programu ENERGETIKA, proto je potřeba mít provedený výpočet v programu ENERGETIKA pro každé opatření a pro každou variantu opatření.

Princip práce s programem VARIANTY je znázorněn na následujícím schématu.