BIM riešenie DEK

 
 
Základom riešenia je Stavebná knižnica DEK. Ide o webovú databázu stavebných materiálov, výrobkov, skladieb a systémov. Projektanti používajúci programy ARCHICAD, REVIT alebo ALLPLAN si môžu nainštalovať doplnok (plugin), môžu otvárať Stavebnú knižnicu DEK priamo z týchto 3D CAD programov a vybrané produkty vkladať priamo do 3D modelu. Hotový projekt možno vyexportovať z 3D CAD programu do IFC. IFC je možné nahrať na BIM platformu. Tam je možné model zdieľať investorovi. Ten si môže model pozrieť vo webovom prostredí.