Novinky

29.5.2018

Tepelná technika 2D a hodnotenie podľa STN 73 0540-2

Dnes bola vydaná aktualizácia programu Tepelná technika 2D umožňujúca zadanie okrajových podmienok a vyhodnotenie detailov podľa noriem STN 73 0540-2 a STN 73 0540-3.
8.12.2017

Tepelná technika 2D na kanále YouTube

Na YouTube kanále DEKSOFT byla vystavena videa prezentující práci v programu Tepelná technika 2D. Poprvé v historii DEKSOFT jsou videa doplněna i mluveným komentářem. Videa nalezenete zde.
30.10.2017

Program TEPELNÁ TECHNIKA 2D


Dnes sme spustili dlho očakávaný program TEPELNÁ TECHNIKA 2D. Program je určený pre tepelnotechnické výpočty a posúdenie stavebných detailov (výpočet tepelných väzieb - lineárneho činiteľa prestupu tepla, výpočet povrchových teplôt - teplotného faktora vnútorného povrchu). Výsledky je možné porovnávať s tepelnotechnickými požiadavkami na konštrukcie podľa STN 73 0540-2. Ďalšie podrobnosti nájdete TU.
17.8.2017

Jazykové mutácie webu

Dnes sme spustili novú verziu webu DEKSOFT. Na novom webe môžete teraz prepínať medzi jazykovými mutáciami na webe. K tejto zmene nás viedol narastajúci počet slovenských a anglicky hovoriacich používateľov a záujemcov o naše programy a potreba oddeľovať informácie, ktoré sú relevantné pre prax v Českej republike, od tých, ktoré sú relevantné pre prax na slovenskom, resp. v ďalších krajinách. Doterajší obsah webu nájdete v jazykovej mutácii "Čeština". Jazykové mutácie webu "Slovenčina" a "English" budeme postupne budovať.
Tiež sme vykonali zmeny v systéme objednávok programov DEKSOFT. Viditeľnou zmenou je zavedenie košíka. To napríklad umožní užívateľovi objednať zároveň balíček programov a ďalšie jednotlivý program v rámci jednej objednávky. Predtým boli nutné objednávky dve. Zmeny nám tiež umožnili zobrazovať pre užívateľov z jednotlivých krajín v cenníku primárne tie programy, ktoré sú v ich krajinách použiteľné.30.6.2017

Program ZÁKLADNÉ PREVERENIE

Spustili sme program ZÁKLADNÉ PREVERENIE. Program je určený najmä pre realitných maklérov, ale aj pre záujemcov o nákup konkrétnej nehnuteľnosti. Program je založený na metodike NEMOPAS a umožňuje identifikovať riziká spojené s konštrukčným riešením domu, jeho starobou a jeho polohou. Všetky potenciálne riziká technických porúch sú vysvetlené a sú odporúčané základné diagnostické metódy, ako na objekte danej riziko pri prehliadke objektu zhodnotiť. Program ZÁKLADNÉ PREVERENIE má iba jeden základný modul, ktorý je univerzálne použiteľný v Českej republike aj na Slovensku. Program je k dispozícii v českom a slovenskom jazyku. Program nie je k dispozícii v angličtine.
10.1.2017

Nové ikony programov

Dnes boli vydané nové ikony programov DEKSOFT, ktoré zjednocujú ich vzhľad. Dúfame, že sa vám nové ikony budú páčiť.
11.10.2016

Program 3D EDITOR


Dnes bol spustený program 3D Editor umožňujúci import 3D geometrie pre potreby programu FVE. Všetci majitelia licencie programu FVE majú tento modul k dispozícii zadarmo po dobu platnosti ich existujúce licencie programu FVE.