Program DEKPARTNER

Základné informácie o programe DEKPARTNER

Cieľom programu DEKPARTNER je technicky podporovať partnerov, ktorí aktívne používajú vyspelé materiály a progresívne technické riešenia spoločnosti DEK a.s. Účastníci programu DEKPARTNER majú ľahší prístup nie len k technickej podpore, ale aj k projekčným a expertným službám skupiny DEK. V rámci spolupráce môže taktiež DEKPARTNER získať tzv. body DEKPARTNER, za ktoré môže čerpať ďalšie výhody. Podrobnosti k programu DEKPARTNER sú na stránke www.dekpartner.sk.
 

Členstvo v programe DEKPARTNER

Členom programu DEKPARTNER môže byť:

V prípade, že sa do programu DEKPARTNER zaregistruje osoba, ktorá nepatrí ani do jednej z uvedených skupín, môže správca programu DEKPARTNR účet tejto osobe deaktivovať a môže tak prísť o prístup k programom.

 

Prihlásenie DEKPARTNER-a do DEKSOFT

DEKPARTNER nemusí robiť registráciu nového užívateľa na tomto webe v prípade, že sa rozhodne využívať vybraný program DEKSOFT. Stačí, aby v sekcii „Prihlášení“ zvolil spôsob overenia DEKPARTNER a zadal prihlasovacie údaje ku svojmu účtu DEKPARTNER.

Účet na tomto webe sa mu týmto vytvorí automatický. V prípade, že na webe DEKSOFT už existuje účet s rovnakým e-mailom ako je na účte DEKPARTNER, môže byť užívateľ vyzvaný k potvrdeniu odkazu poslaného na jeho e-mail. Následne je užívateľ nalogovaný do už existujúceho účty na webe DEKSOFT.

 

Vybrané programy DEKSOFT pre DEKPARTNER-a zdarma

Spoločnosť Stavebniny DEK s.r.o., zabezpečila pre každého projektanta alebo architekta registrovaného v programe DEKPARTNER zdarma program TEPELNÁ TECHNIKA 1D, ŠTANDARDY MATERIÁLOV. Nastavenie oprávnenia funguje automaticky. Stačí sa prihlásiť do DEKSOFT-u identitou DEKPARTNER (pozri odstavec prihlásenie DEKPARTNER-a do DEKSOFT) a oprávnenie je pridelené.
 

  

 

Ďalšie programy DEKSOFT za zvýhodnenú cenu

Člen programu DEKPARTNER môže kupovať programy a balíčky DEKSOFT so zľavou 20%. Stačí sa prihlásiť na webe DEKSOFT cez identitu DEKPARTNER a vložiť vybraný produkt do košíka. V nákupnom košíku sa potom objaví voľba „Sleva DEKPARTNER“. Po stlačení tlačidla „Uplatnit“ sa vykoná kontrola, či je užívateľ DEKPARTNER a prejaví sa zľava 20%.

 

Nákup programov DEKSOFT za body programu DEKPARTNER

Pre nákup programov DEKSOFT je možné využívať body z programu DEKPARTNER. Pri objednávke programov sa automaticky vykoná kontrola bodového účtu DEKPARTNER. V prípade, že je stav dostatočný, nemusí DEKPARTNER za nákup platiť, nákup bude automaticky uhradený bodmi DEKPARTNER.

Deaktivácia účtu DEKPARTNER

Môže sa stať, že užívatelia, ktorí sa zaregistrovali do programu DEKPARTNER a prihlasujú sa cez identitu DEKPARTNER do DEKSOFT-u sa nemôžu do DEKSOFT prihlásiť. Dôvodom môže byť deaktivácia Vášho účtu DEKPARTNER správcom programu. Správca programu DEKPARTNER vykonáva kontrolu zaregistrovaných užívateľov, či spĺňajú podmienky programu DEKPARTNER a deaktivujú tie, ktoré podmienky nespĺňajú. Najčastejším dôvodom deaktivácie účtu DEKPARTNER je, že užívateľ nie je študentom stavebného smeru, projektantom pozemných stavieb alebo architektom.

V prípade, že bol Váš účet deaktivovaný a Vy s tým nesúhlasite, obráťte sa prosím na kontakt uvedený na stránkach www.dekpartner.sk. V prípade, že Vám bude účet opäť aktivovaný, môžete sa ďalej prihlasovať cez účet DEKPARTNER aj do DEKSOFT-u.

Ak nebudete ďalej členom programu DEKPARTNER, ale chcete používať programy DEKSOFT, môžete si k svojmu účtu vygenerovať nové prihlasovacie údaje DEKSOT. Následne sa už nebude do DEKSOFT-u prihlasovať cez identitu DEKPARTNER, ale cez záložku DEKSOFT. Všetky Vaše licencie k programom DEKSOFT aj všetky Vaše súbory jú na Vašom účte samozrejme zachované.

Vygenerování přihlašovacích údajů DEKSOFT.