Školy

Stredným a vysokým školám ponúkame naše výpočtové programy ZDARMA. Taktiež ponúkame školenia pre študentov a vyučujúcich.

Ponúkame:

Pre účely spolupráce so školami pripravujeme rôzne dokumenty:

Poskytnutie našich výpočtových programov pre školy ZDARMA

Naše programy sú webovými aplikáciami. Nie je potrebná inštalácia na jednotlivé počítače. Práve naopak je nutné pre používanie programov, aby mal každý užívateľ svoj užívateľský účet. Každý, kto chce programy DEKSOFT používať si musí vytvoriť účet na www.deksoft.eu alebo sa na webe DEKSOFT prihlásiť inou identitou – napríklad DEKPARTNER. Vytvorením účtu získa užívateľ svoje serverové úložisko, kde si môže ukladať svoje súbory.

Školám poskytujeme študentské licencie našich programov ZDARMA cez verejnú IP adresu školy. Podrobnosti o nastavení sú TU. V prípade, že je škola nastavená, potom každý, kto sa prihlási do DEKSOFT v rámci internetového pripojenia danej školy má automaticky nastavenú študentskú licenciu. V prípade, že sa rovnaký užívateľ prihlási do DEKSOFT mimo internetové pripojenie školy (napr. doma), potom už študentskú licenciu nemá. Ak chce mať študent študentskú licenciu našich programov vždy, bez ohľadu na miesto pripojenia, musí sa stať DEKPARTNER ŠTUDENT – podrobnosti ZDE.

Študentské licencie nie sú funkčne obmedzené oproti komerčným. Jediným rozdielom je vodoznak vo výstupoch z programov kde je uvedené, že výstup nie je možné použiť pre komerčné účely.

Vodoznak na výstupoch z programov DEKSOFT (študentská licencia)
 

Nastavenie našich výpočtových programov pre možnosť použitia na všetkých počítačoch školy

Školám nastavujeme študentské licencie našich programov ZDARMA cez verejnú IP adresu internetového pripojenia školy. Potrebujeme, aby nám túto IP adresu poslal zástupca školy. V prípade záujmu školy o nastavenie DEKSOFT odporúčame jeden z nasledujúcich postupov:

VARIANT 1: Poslanie kontaktu na správcu IT danej školy na info@deksoft.eu. So správcom IT všetko potrebné dohodneme.

VARIANT 2: Zistenie IP adresy zástupcom školy. Je to jednoduché. Stačí si otvoriť internetový prehliadač a zadať webovú stránku www.whatismyip.com. Priamo na úvodnej stránke sa Vám objaví verejná IP adresa počítača (pozri obrázok). Odporúčame vyskúšať tento odkaz na viacerých počítačoch školy. V prípade, ak je IP adresa na rôznych počítačoch identická, je možné predpokladať, že všetky počítače školy sa pripájajú na web cez rovnakú verejnú IP adresu. Ak je IP adresa na rôznych počítačoch nie je rovnaká, potrebujeme poslať rozmedzie IP adries pre danú školu. V tomto prípade je lepšie postupovať podľa prvého variantu – všetko si vykomunikujeme so správcom IT danej školy.

Zjištění IP adresy školy na www.whatismyip.com

 

Preškolenie učiteľov alebo priamo študentov

Ponúkame osobné preškolenie učiteľov alebo priamo študentov na programy DEKSOFT. V prípade záujmu, sme schopní každý rok zabezpečiť jednu hodinu výučby DEKSOFT. Pri osobnej výučbe sa zameriavame na program TEPELNÁ TECHNIKA 1D, ktorá je určená pre tepelnotechnické posúdenie skladieb. Tento program považujeme za najviac použiteľný pre študentov stredných škôl. Ťažiskom výučby je výpočet súčiniteľa prechodu tepla, ako základnej tepelnotechnickej požiadavky na skladbu konštrukcie. Ostatné požiadavky riešime väčšinou okrajovo.

V prípade Vášho záujmu o školenie nás prosím kontaktujte na mail info@deksoft.eu alebo technicka.podpora@dek.sk.

 


Prvé dve fotky zľava: Výučba DEKSOFT – VOŠ SŠ SOU Vysoké Mýto (foto: Ing. Alena Jelínková, Ing. Blanka Stratílková), foto vpravo: výučba DEKSOFT – SPŠ Letohrad (foto: Ing. Kopecká), http://www.pssletohrad.cz/clanky-prednaska-od-firmy-dektrade-vypocetni-program-deksoft.html


Výučba DEKSOFT – SPŠS Opava (foto: Ing. Lukáš Klement)