Školenia a semináre

Na tomto mieste ponúkame školenie našich programov DEKSOFT, účasť na jesenných seminároch DEKSOFT, individuálne školenia DEKSOFT, školenia programu DESIGNBUILDER alebo iné špecializované školenia. Pripravujeme tiež program webinárov.

DEKSOFT Semináre

Na jeseň roku 2018 plánujeme usporiadať už piaty ročník DEKSOFT SEMINÁROV (na Slovensku tretí ročník). Na týchto seminároch nebudeme školiť jednotlivé programy. Na seminároch Vás budeme informovať o novinkách v DEKSOFTU za posledný rok, spomenieme sa o novinkách, pripravovaných alebo plánovaných zmenách v legislatíve a normotvorbu alebo dotačných programoch. Zaradíme odborné témy z oblastí stavebnej fyziky, energetiky a TZB.

Školenie programov DEKSOFT

Ponúkame školenie jednotlivých výpočtových programov DEKSOFT.

Webináre

Pripravujeme webový program.

Individuálne školenia

Záujemcom o školenie, ktorým nevyhovuje naša ponuka verejných školení alebo webinárov, ponúkame školenia individuálne.

Školenia DESIGNBUILDER

DEKPROJEKT je oficiálnym distribútorom britského programu DESIGNBUILDER. V rámci našich služieb ponúkame školenia pre tento program.