Školenia a semináre

Na tomto mieste ponúkame školenie našich programov DEKSOFT, účasť na jesenných seminároch DEKSOFT a tiež program webinárov.

DEKSOFT Semináre

Na jeseň roku 2018 plánujeme usporiadať už piaty ročník DEKSOFT SEMINÁROV (na Slovensku tretí ročník). Na týchto seminároch nebudeme školiť jednotlivé programy. Na seminároch Vás budeme informovať o novinkách v DEKSOFTU za posledný rok, spomenieme sa o novinkách, pripravovaných alebo plánovaných zmenách v legislatíve a normotvorbu alebo dotačných programoch. Zaradíme odborné témy z oblastí stavebnej fyziky, energetiky a TZB.

Školenie programov DEKSOFT

Ponúkame školenie jednotlivých výpočtových programov DEKSOFT.

Webináre

Pripravujeme webový program.