Semináre DEKSOFT

Od roku 2014 organizujeme pravidelné jesenné semináre DEKSOFT v niekoľkých mestách Českej republiky. V roku 2016 sme usporiadali prvýkrát semináre DEKSOFT tiež na Slovensku. Semináre sa líši od našich klasických školení programov tým, že ich cieľom nie je podrobné školenie jednotlivých programov DEKSOFT, ale ucelené informovanie o dianí v odboroch, ktorými sa DEKSOFT zaoberá.

Všeobecné témy seminárov DEKSOFT:
: