Semináre DEKSOFT 2017

Druhý ročník seminárov DEKSOFT na Slovensku sa uskutočnil 28. - 29. novembra 2016 v Bratislave a Košiciach. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich návštevu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám poskytli spätnú väzbu prostredníctvom vyplneného dotazníka. Dotazníky podrobne vyhodnocujeme a budeme sa zamýšľať nad Vašimi podnetmi. Nižšie nájdete jednotlivé prezentácie na stiahnutie.

PREZENTÁCIE NA STIAHNUTIE:
Blok 1
Blok 2

Blok 3

FOTO