Programy na tvorbu dokumentov

Programy určené i pro použití na SlovenskuSTANDARDY MATERIÁLŮ

Program Standardy materiálů umožňuje jednoduše zobrazit a exportovat specifikaci všech použitých materiálů ve skladbách stavebních konstrukcí.


HYDROIZOLACE

Program pro návrh vhodné hydroizolační konstrukce na základě známých okrajových podmínek stavby. Posouzení je založeno na směrnici České hydroizolační společnosti 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.


ZÁKLADNÍ PROVĚŘENÍ NEMOPAS

Program je založen na metodice NEMOPAS a umožňuje identifikovat rizika spojená s konstrukčním řešením domu, jeho stářím a jeho polohou. Všechna potenciální rizika technických poruch jsou vysvětlena a jsou doporučeny základní diagnostické metody, jak na objektu dané riziko při prohlídce objektu zhodnotit.


Programy určené pro použití v České republiceNZÚ

Program pro tvorbu energetického hodnocení pro NZÚ v souladu s podmínkami SFŽP. Program využívá výsledky programů ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA 1D a KOMFORT. Výstupem z programu je jediný dokument, který je možné pouze autorizovat a odevzdat v rámci žádosti o dotaci.VARIANTY

Jedná se o program umožňující porovnání variant řešení objektu. Do programu vstupují výpočty z aplikace ENERGETIKA. V programu je provedeno podrobné ekonomické vyhodnocení ve spojení s energetickými a ekologickými parametry.