Kontakty

DEKSOFT Slovensko

Adresa: 
ATELIER DEK 
Chemnická 1
831 04 Bratislava III.

Konzultácie technické, užívateľské:
Odborní pracovníci DEKSOFT
info@deksoft.eu

Konzultácie administratívne, naliehavé:
Dispečink DEKSOFT
+ 420 733 168 429