BIMDEK - pluginy v programech Archicad a Revit

BIMDEK je elektronická pomůcka umožňující po instalaci do programů Archicad nebo Revit využívat při projektování skladby a systémy z BIM databáze DEKSOFT. Tato elektronická pomůcka (plugin) obsahuje digitální knihovnu skladeb a systémů společnosti DEK a.s. a jejích obchodních partnerů.

Databáze společnosti DEK


Databáze společnosti DEK a.s. obsahuje vždy nejaktuálnější verze konstrukcí, systémů a produktů, které jsou obsaženy v katalozích (Katalog DEK,  Projekční katalog DEK,  Standardy materiálů) společnosti Stavebniny DEK a.s. Projektantům se doporučuje pracovat přednostně právě s touto knihovnou DEK, která obsahuje řešení autorizovaná techniky DEK.


Databáze ostatních výrobců

V pomůcce BIMDEK najdete i databázi skladeb a systémů obchodních partnerů společnosti DEK a.s. Obsah těchto databází mají pod kontrolou jednotliví výrobci materiálů. Za obsah těchto databází nemůže přirozeně nést společnost DEK a.s. zodpovědnost. Podmínkou pro vystavení sortimentu partnera v pluginech BIMDEK je míti data v BIM databázi DEKSOFT, tedy i v odborných programech DEKSOFT.