Historie revizí

 

Datum vydání Přehled změn
10.4.2021
 • Vydána nová verze doplňku (1.82) pro macOS opravující problémy při instalaci v nejnovější verzi systému.
18.3.2021
 • Do menu "Projekty" byla doplněna volba "Veřejná zakázka". Aktivací této volby dojde při vložení produktu do CAD programu k nahrazení komerčních názvů pomocí názvů obecných.
11.3.2021
 • Odkaz pro sílení produktu je nově vždy generován pro možnost otevření v anonymním režimu. Odkaz může příjemce otevřít bez nutnosti přihlášení do Stavební knihovny DEK.
11.1.2021
 • Funkce projekty: Při zobrazení konfigurace skladby uložené k projektu se nově zobrazuje tlačítko "Odebrat z projektu" pro pohodlnější odebírání skladeb.
8.12.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.81) pro macOS. Novinkou je podpora pro Archicad 24 a Archicad SE 2021.
7.12.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.81) pro Windows. Novinkou je podpora pro Archicad 24 a Archicad SE 2021.
27.10.2020
 • Možnost vygenerovat odkaz na skladbu nevyžadující přihlášení do Stavební knihovny
 • Doplněny nové filtry pro střechy: Typ nosné konstrukce střechy a Způsob vytvoření sklonu střechy
26.10.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.80) pro Windows a macOS. Hlavní novinky jsou shrnuty v následujících bodech.
 • Archicad - na macOS jsou nově dostupné všechny funkce z Windows.
 • Archicad - funkce Doplnit negrafické informace je funkční i při puštění s náhledu řezu objektem.
 • Archicad - opravena instalce doplňku pro Archicad SE 2020.
 • Archicad - BETA verze automatického vkládání objektů.
 • Archicad - BETA verze automatického vkládání detailů.
 • Revit - oprava vkládání více objektů současně v části výrobky.
 • Allplan - odstraněn problém s navazováním stěn.
 • Allplan - bílá barva šrafy automaticky nahrazována za šedou.
 • Allplan - opraveno pořadí vrstev pro stěny.
21.09.2020
 • Úprava responzivního chování horní lišty navigace pro pohodlnější zobrazení v užšíš okně.
10.09.2020
 • Aktualizace menu Projekty. Nově jsou zohledněny role uživatelů nastavené na BIM Platformě (např. uživatel s oprávněním pouze pro čtení, nemůže přidávat nové produkty do projektu). Zároveň dojde k uložení poslední otevřeného projektu, který je automaticky otevřen i po obnovení stránky (nebo novém otevření okna doplňku).
 • Vrstvy ve skladbách konstrukcí, které jsou součástí jiných vrstev nejsou nově číslovány, pouze označeny symbolem "+".
13.08.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.79) pro systém Windows s opravou problému s připojením k internetu, pokud uživatelské jméno Windows obsahuje diakritiku.
08.06.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.78) pro systém Windows přidávající podporu pro program Revit 2021 a pro program Archicad umožňuje dadatečné doplnění negrafických informací při vkládání pomocí tlačítka "Vložit" nebo přiřazování konstrukcí pomocí vnitřní knihovny.
20.05.2020
 • Produkt může být nově zařazeno do více kategorií DEK
07.05.2020
 • Doplněk pro Revit nově umožňuje volbu rodiny, do které se má skladba konstrukce vložit.
01.04.2020
 • Do detailu produktu byly doplněny krátké i dlouhé popisy.
 • Skladba, ve které je použit materiál se nově otevírá v modálním okně (lze se tedy rychle vrátit k původně vybranému materiálu).
 • Opraveno zobrazení tlačítka Vložit pro prgram DEKSOFT Porovnání skladeb
30.03.2020
 • Do uživatelského nastavení byla přidána volba, zda se doplněk má po vložení zavřít, nebo zůstat otevřený. Tato funkce umožňuje výrazně zrychlit opakované zadávání konstrukcí.
17.03.2020
 • Filtry paremetrů skladeb a systémů jsou nově tříděny pro větší přehlednost do logických skupin.
12.03.2020
 • Přepracováno zobrazování akustických parametrů skladeb pro jednoznačnou identifikaci uváděné hodnoty.
05.03.2020
 • Nápověda rozšířena o dokument Metodika tvorby BIM modelu a odkaz na YouTube Deksoft.
 • Nový dialog pro možnost stažení 3D objektů z prostředí internetového prohlížeče.
02.03.2020
 • Nový dialog pro zobrazení detailů skladeb a systémů.
05.02.2020
 • Doplněna možnost zobrazit obrázek produktu v plné velikosti.
31.01.2020
 • Vydána nová verze doplňku (1.76) pro systém Windows obsahující opravu vkládání konstrukcí do programu Archicad při použití volby "Vložit odděleně".
18.12.2019
 • Fulltextové vyhledávání v rámci parametrů nově vyhledává i rámci hodnot jednotlivých parametrů.
 • Do uživatelského menu byla přidána možnost "Nastavení". V rámci tohoto menu lze nastavit, zda po vložení produktu se má po novém otevření zobrazit základní obrazovka, nebo poslední vložený produkt. Zároveň je možné nastavit vzhled sekce Výrobci/Dodavatelé - zobrazení seznamu, nebo log.
12.12.2019
 • Vydána nová verze doplňku (1.75) rozšiřující podporované programy o Archicad 23 pro operační systém macOS.
 • Aktualizace manuálu k programu.
10.12.2019
 • Ve filtru "Kategorie" lze nyní vybrat celou kategorii nebo dílčí podkategorie.
 • V části "Kategorie" se nezobrazují hlavní kategorie neobsahující položky.
26.11.2019
 • Vydána nová verze doplňku (1.74) rozšiřující podporované programy o Allplan verze 2019 a 2020.
 • Podpora doplňku pro Archicad 23 (pro operační systém Windows).
14.11.2019
 • Doplněna funkce projekty, která umožňuje založení projektu na BIM Platformě DEK. Pro založený projekt lze přednastavit vybrané filtry a ukládat skladby k projektu. Zároveň je možné pro projekt provést hromadný export standardů materiálů.
08.11.2019
 • V detailu materiálů a výrobků je nově uveden seznam skladeb a systémů, ve kterých je vybraný produkt použit s možností přímého prokliku.
31.10.2019
 • Otevření konkrétní konfigurace skladby při použití odkazu do programu Tepelná technika 1D
 • Zobrazení celkového počtu položek v nadřezených kategoriích
 • Upraven způsob načítání parametrů
26.09.2019
 • Vylepšen systém filtrování konstrukcí v oblasti požární odolnosti. Nově je možné filtrovat na základě konkrétních dílčích ukazatelů.
24.09.2019
 • Vydána nová verze doplňku (v1.68) pro programy Revit a Archicad přinášející rozšíření množství vkládaných informací a drobné opravy.
19.09.2019
 • Export standardů materiálů pro 2D výkresovou dokumentaci a technické zprávy je nově možné provést přímo ze Stavení knihovny bez potřeby spouštění externího programu.
04.09.2019
 • Doplněny filtry pro skladby: součinitel prostupu tepla U, celková tloušťka, orientační cena za materiál a práci. Tyto filtr pracují se standardní tloušťkou jednotlivých vrstev v konstrukci, případné alternativy v tloušťkách a materiálech nejsou ve filtru zohledněny.
15.08.2019
 • Doplněna možnost vyhledávání v rámci jednotlivých filtrů
01.08.2019
 • Nová funkce sdílení umožňující odeslat odkaz na konkrétní produkt. V případě skladeb a systémů se odesílá odkaz na výchozí variantu skladby nebo systému.
31.07.2019
 • Informace o ceně jsou nově zobrazovány v národních měnách
23.07.2019
 • Doplněna možnost zobrazení systémů výrobků
 • Přidána sekce pro filtrování: Projektové parametry - filtry v této části zůstávají aktivní i po zavření okna
 • Vylepšen systém filtrování v části Skladby a systémy - filtry, které nevedou na snížení počtu vyhovujících položek jsou nově zobrazeny méně výrazným šedým písmem
 • Nový systém kategorií pro skladby a systémy
25.06.2019
 • Doplněna možnost zobrazení samostatných výrobků společně s materiály včetně jejich zařazení do klasifikace ETIM
 • Vylepšen systém filtrování v části Materiály a výrobky - filtry, které nevedou na snížení počtu vyhuvujících položek jsou nově zobrazeny méně výrazným šedým písmem
 • Podpora doplňku pro Revit 2020
18.04.2019
 • Doplněna volba umožňující při použití doplňku nevkládat vrstvy tenčí, než nastavená tolerance
08.04.2019
 • Počet vyhovujících produktů jednotlivým filtrům nově zorbazen modrým písmem, aby nedocházelo k záměně s parametry pro filtrování
28.03.2019
 • Zveřejněna BETA verze doplňku pro Allplan
18.03.2019
 • Doplněna možnost volby lokality pro zobrazení produktů dostupných v konkrétním státu
04.03.2019
 • Při najetí na číslo řádku v zobrzení skladby se nově zobrazují podrobnější informace k použitým materiálům.
leden 2019
 • Do instalátoru byla doplněna možnost instalace doplňku pro program CADKON+
 • Doplněno zobrazení Nejčastěji zobrzaovaných produktů
 • Doplněna možnost označení oblíbených produktů
 • Změna názvu doplňku na Stavební knihovna DEK
před 01.01.2019
 • V tomto obodbí probíhal intenzivní vývoj s rychlým nasazovaním dílčích vylepšení.
27.06.2018
 • Spuštěna první verze Stavební knihovny DEK s doplňkěm pro programy Revit a Archicad.