Omezit pro: 
květen 2020
Nové funkce na formuláři OZE
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme.