Omezit pro: 
červenec 2022
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení EHB?
12. 7. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení EHB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení EHB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie.
únor 2022
Změna podmínek pro klasifikaci globálního ukazatele ve třídě A0
18. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Dle www.inforeg.sk je nutno od 1.2.2022 splňovat pro klasifikaci budov ve třídě A0 globálního ukazatele současně i podmínku, že využití místního obnovitelného zdroje v budově pro hodnocená místa v rámci EHB je > 0 kWh/rok. Tuto novou podmínku splňují i objekty bez využití místního OZE, pokud jsou napojeny na CZT, je-li "založeno" na obnovitelných zdrojích energie.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el.
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor.
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách.
srpen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ?
12. 8. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.
květen 2020
Nové funkce na formuláři OZE
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme.