Energetika - SR

  Toto školenie bude iba v Slovenskej republike

Na tomto mieste Vám ponúkame aktuálne vypísané školenia aplikácie ENERGETIKA. Základným cieľom tohto školenia je prezentovať základy posúdenie energetickej hospodárnosti v Slovenskej republike a pripraviť účastníka na prácu s aplikáciou ENERGETIKA.

PROGRAMREGISTRÁCIA NA ŠKOLENIE

Prihlasovanie na vypísaná školenia prebieha formou webového formulára, ktorý je umiestnený napravo na tejto stránke. Záujemca vo formulári vyberie školenie, ktorého sa chce zúčastniť (mesto, dátum), jeho identifikačné údaje sa automaticky prepíšu z jeho užívateľského profilu. Ďalej záujemca vyplní fakturačné údaje a údaje pre zobrazenie na certifikáte o školení. Po odoslaní objednávkového formulára príde záujemcovi email s pozvánkou na školenie, číslom účtu, variabilným symbolom a termínom pre uhradenie ceny školenia. Uhradením poplatku za školenie v určitom termíne sa potvrdzuje účasť, v opačnom prípade je záujemca z termínu školenia odhlásený.
Pre prihlásenie viac osôb je potreba vykonať vyplnenie formulára opakovane.

Registrace

Výběr školení / semináře
Kontaktní údaje

Pokud jste přihlášen/a na tomto webu, některé údaje se Vám automaticky vyplní z Vašeho profilu.

Sleva na objednávku
Fakturační údaje


Počet účastníků


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.