Semináře 2018

Semináře DEKSOFT 2018 budou primárně věnovány problematice výpočtů energetické náročnosti budov. Důvodem jsou připravované změny v energetické legislativě, zejména plánované vydání novely vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti a vydání normy ČSN 73 0331, která nahrazuje původní TNI 73 0331.

V rámci týmu DEKSOFT jsme se aktivně podíleli na podobě připravovaných dokumentů a v rámci seminářů bychom odbornou veřejnost rádi informovali o chystaných změnách.

Program seminářů:

Blok 1: 9:00 - 10:00
  • Úvodní slovo
  • Novinky DEKSOFT v roce 2018
  • EPBD III
  • Změna 406/2000 Sb.
Blok 2: 10:15 - 11:15
  • Novela 78/2013 Sb.
Blok 3: 11:30 - 12:30
  • Nová ČSN 73 0331-1
  • Analýza vlivu změn legislativy na PENB
  • Novinky v NZÚ
  • Diskuze, dotazy
Semináře jsou vypsány v sedmi městech ČR, seznam míst konání s termíny naleznete v tabulce níže. Zelené číslo udává počet zbývajících volných míst. Přihlášení na konrétní seminář je možné pomocí formuláře v pravé části.


Zatím nejsou vypsány žádné semináře.

Registrace

Výběr školení / semináře
Kontaktní údaje

Pokud jste přihlášen/a na tomto webu, některé údaje se Vám automaticky vyplní z Vašeho profilu.

Sleva na objednávku
Fakturační údaje


Údaje na certifikát o absolvování školení


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Zatím nejsou vypsány žádné semináře.