Co je DEKSOFT

DEKSOFT je webový portál, jehož hlavním obsahem je sada výpočetních webových aplikací (programů) pro stavebnictví, zejména pro oblast energetiky, tepelné ochrany budov a TZB. Zabýváme se také řešením pro BIM projektování. Kvůli prodeji některých programů do zahraničí jsme nahradili původní doménu www.stavebni-fyzika.cz doménou www.deksoft.eu. Portál je dostupný také z domén www.deksoft.cz a www.deksoft.sk.  


Vlastníkem ochranné známky DEKSOFT, vydané Úřadem průmyslového vlastnictví, je společnost DEK a.s. Provozovatelem DEKSOFT je společnost DEKPROJEKT s.r.o.

Programy DEKSOFT využívají zejména energetičtí specialisté, projektanti pozemních staveb a architekti. Úzce však spolupracujeme i se středními školami, univerzitami a veřejnými institucemi, kterým zajišťujeme používání SW zdarma.

Zařazení programů DEKSOFT

Vyvíjíme kvalitní a moderní programy, které jsou zároveň cenově dostupné, aby byly použitelné pro širokou skupinu uživatelů. Snažíme se, aby naše jednotlivé programy nabízely vždy to nejlepší, v porovnání s obdobně zaměřenou ostatní tuzemskou produkcí. Tam, kde je to smysluplné pro účely použití jednotlivých programů, přebíráme řešení, která jsou obvyklá u nejlepších mezinárodních SW s obdobným zaměřením.

Příklad porovnání s tuzemskou produkcí - oblast energetika 
Vyvinuli jsme program ENERGETIKA pro výpočty energetické náročnosti a energetickou certifikaci (v ČR PENB, na Slovensku ECB). Jedním z důležitých kritérií výpočtového SW v této oblasti je délka výpočetního kroku. V ČR a na Slovensku je obvyklý pouze měsíční krok výpočtu dle ČSN EN ISO 13790 resp. ČSN EN ISO 52016-1. Abychom dostáli našemu záměru vyvíjet nejlepší programy v dané oblasti ve srovnání s ostatní tuzemskou produkcí, opatřili jsme program ENERGETIKA nejen měsíčním, ale i hodinovým krokem výpočtu, který umožňuje výrazně přesněji posuzovat například chlazení, vlhčení nebo proměnlivé užívání budov.


Příklad aplikace moderních světových řešení - oblast energetika
V porovnání s nejlepšími světovými řešeními sice nedisponuje program ENERGETIKA podrobnou energetickou dynamickou simulací, ale zároveň může být oproti těmto nejlepším světovým SW (např. Designbuilder) cenově dostupná pro velmi širokou skupinu energetických specialistů.
Nejlepšími světovými řešeními se ale inspirujeme například v oblasti BIM. Program ENERGETIKA disponuje importem dat z 3D BIM SW, jako jse například REVIT, ve formátu gbXML. Importovat je možné zónování, plochy konstrukcí, energeticky vztažná plocha, objemy, orientace a sklon výplní otvorů. Podmínkou je samozřejmě kvalitní, správně vymodelovaný objekt v BIM SW z hledisek exportu pro energetické výpočty.