KUBIX

Modul KUBIX slouží pro velmi rychlý odhad ceny stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru. Pro získání orientační ceny celé stavby je potřeba zvolit pouze typ budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova atd.), určit další obecné informace (parametry stavby a úroveň technického standardu atd.) a zadat plánovaný celkový objem budovy nebo podlahové plochy místností.

Pro jaké stavby je KUBIX určen

KUBIX je určen pro odhad ceny novostaveb, není vhodný pro použití pro změny dokončených budov. KUBIX se zaměřuje na vybrané typy pozemních staveb, není určen pro odhad ceny u staveb dopravních. V současné verzi modulu KUBIX je možné stanovovat ceny rodinných domů, bytových domů, administrativních budov a výrobních hal.

Hlavní výhody KUBIX

KUBIX je založen na základním běžném principu stanovení ceny objektu na základě jeho typu a jeho obestavěného objemu v m3. Tento princip je pro odhadování ceny v počáteční fázi investičního záměru poměrně běžný. Zásadní výhodou modulu KUBIX je kvalita užívaných cenových parametrů. KUBIX využívá data nejkvalitnější cenové soustavy ÚRS, která je založena na vědeckých základech a mnoha desítkách let budovaného know-how společnosti ÚRS. Cenová soustava je také neustále aktualizována, minimálně 2x za rok. Modul KUBIX tedy neustále používá nejaktuálnější cenová data.
Zásadní inovací modulu KUBIX je možnost zohlednit celou řadu specifických parametrů domu a promítnout je do celkové ceny budovy. Tím dochází k velkému zpřesnění odhadu ceny budovy oproti všem dřívějším metodám využívajících princip stanovení "kubíkové" ceny objektu. Je možné zohledňovat například energetický standard budovy, podlažnost, typy dílčích konstrukcí (z jakého materiálu jsou okna), jaký je systém vytápění, zda je v objektu VZT, FVE, zda bude dům "inteligentní", zda je tam studna atd.

Přesnost

Díky inovativní možnosti KUBIX zohlednit v odhadu ceny řadu specifických parametrů budovy můžeme u většiny budov očekávat přesnost odhadu ceny s odchylkou do 20% oproti podrobnému položkovému rozpočtu. U mnoha budov může být odchylka i o dost nižší - viz příklad níže, kde je odchylka cca 5%.

Postup práce v modulu KUBIX

  • Výběr typu objektu
  • Zadání základních údajů k budově
  • Zadání upřesňujících parametrů budovy
  • Stanovení základních geometrických charakteristik (obestavěný prostor nebo zadání dispozice)
  • Zobrazení protokolu s výsledným odhadem ceny budovy
  • Možnost vytisknout protokol v PDF

Zadání geometrických charakteristik

KUBIX umožňuje geometrické charakteristiky přímo přes obestavěný prostor v m3 nebo přes podlahové plochy místností a světlou výšku. Zadání přes podlahové plochy může být výhodné například u investičního záměru rodinného domu. Investor zpravidla nemá představu o obestavěném prostoru, ale má představu o počtu místností (ložnic, koupelen apod.). Jednotlivé místnosti je možné do KUBIX vložit a jednoduše jim přiřadit obvyklou podlahovou plochu a světlou výšku.