KUBIX

Modul KUBIX slouží pro velmi rychlý odhad ceny stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru. Pro získání orientační ceny celé stavby je potřeba zvolit pouze typ budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, hala, atd.), určit další obecné informace (parametry stavby a úroveň technického standardu atd.) a zadat plánovaný celkový objem budovy nebo plochy jednotlivých místností.

Pro jaké stavby je KUBIX určen

KUBIX je určen pro odhad ceny novostaveb, není vhodný pro použití pro změny dokončených staveb. KUBIX se zaměřuje na vybrané typy pozemních staveb, není určen pro odhad ceny u staveb dopravních. V současné verzi modulu KUBIX je možné stanovovat ceny rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, výrobních a skladovacích hal.

Hlavní výhody KUBIX

V počáteční fázi investičního záměru je běžný princip stanovení ceny objektu pomocí jeho typu a jeho objemu v m3 (obestavěného prostoru). Zásadní výhodou KUBIX je zohlednění mnoha stavebních parametrů, které jsou v této fázi již známy. KUBIX pro tyto účely využívá kvalitní cenovou soupravu ÚRS, která je založena na vědeckých základech a mnoha desítkách let budovaného know-how společnosti ÚRS. Cenová soustava ÚRS je nepřetržitě aktualizována. Modul KUBIX tedy neustále používá nejaktuálnější cenová data. 
 
Zásadní inovací modulu KUBIX je možnost zohlednit celou řadu specifických parametrů objektu a promítnout je do celkové ceny stavby. Tím dochází k velkému zpřesnění odhadu ceny oproti všem dřívějším metodám využívajících princip stanovení "kubíkové" ceny objektu. Je možné zohledňovat například energetický standard budovy, podlažnost, typy dílčích konstrukcí (typ střechy, materiál a množství oken, atd.), systém vytápění, vzduchotechnika, fotovoltaika, zda se jedná o "inteligentní dům" nebo možnost přípojek a studny.

Přesnost

Díky inovativní možnosti KUBIX zohlednit v odhadu ceny řadu specifických parametrů budovy můžeme u většiny budov očekávat přesnost odhadu ceny s odchylkou do 20% oproti podrobnému položkovému rozpočtu. U mnoha budov může být odchylka i o dost nižší - viz příklad níže, kde je odchylka cca 5%.

Postup práce v modulu KUBIX

  • Výběr typu objektu
  • Zadání základních údajů k budově
  • Zadání upřesňujících parametrů budovy
  • Stanovení základních geometrických charakteristik (obestavěný prostor nebo zadání dispozice)
  • Zohlednění umístění budovy
  • Zobrazení protokolu s výsledným odhadem ceny stavby
  • Možnost vytisknout protokol v PDF

Zadání geometrických charakteristik

KUBIX umožňuje zadat geometrické charakteristiky přímo přes obestavěný prostor v m3 nebo přes podlahové plochy místností a světlou výšku. Zadání přes podlahové plochy může být výhodné například u investičního záměru rodinného domu, kde investor zpravidla nemá jasnou představu o obestavěném prostoru, ale má představu o počtu a výměře místností (ložnic, koupelen apod.). Jednotlivé místnosti je možné do KUBIX vložit a jednoduše jim přiřadit obvyklou podlahovou plochu a světlou výšku.