Způsob ověření
Uživatelské jméno
Heslo
  Vytvořit účet Zapomenuté heslo

RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS


Program pro stanovení ceny stavby ve fázi popisu stavebního záměru. Program má 2 moduly - KUBIX a KOSTO. KUBIX slouží pro velmi rychlé nacenění stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru.KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o zpřesněný odhad ceny budovy oproti modulu KUBIX. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí.