Výukové materiály

Manuál pro program RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS

Manuál Základy práce s aplikací RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS je k dispozici ke stažení ZDE.

Školení

Společnost ÚRS CZ pravidelně pořádá školení programu RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS. Aktuálně vypsané semináře naleznete ZDE.

Budova  x  hala

Budova je samostatný pozemní stavební objekt o jednom nebo více podlažích, prostorově soustředěný a navenek uzavřený. Má jedno nebo více užitkových prostor. Je ohraničena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, má obvykle charakter nemovitosti a byla vybudována k bydlení, ke společenským nebo k hospodářským účelům. 
Hala je stavební objekt o jednom nebo více podlažích z vnějšku podobný budově, lišící se od budovy tím, že součet objemu jeho vnitřních volných nadzemních prostorů, ohraničených svislými nosnými konstrukcemi a stropem a mající půdorysný rozměr ve všech směrech minimálně 10 m, tvoří z objemu obestavěného prostoru nadzemní části objektu (měřeno od úrovně podlahy prvního nadzemního podlaží) nejméně 50 %. K rozčlenění půdorysu těchto volných prostor se nepřihlíží. Hala může mít také podzemní podlaží, avšak tyto nemají vliv na posouzení, zda objekt je halou či nikoliv. Zastavěná plocha haly má přitom nejméně 150 m.


Obestavěný prostor

Výpočet obestavěného prostor dle normy ČSN 73 4055 ke stažení ZDE.


Třídník TSKP

On-line třídník TSKP - Třídník stavebních konstrukcí a prací.