Moduly programu


Program má 2 moduly:

KUBIX slouží pro velmi rychlé ocenění stavby pomocí měrné a účelové jednotky (obestavěný prostor nebo jednotlivé plochy uvažovaných místností). Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru. 

KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o propočet ceny budovy a zpřesňuje se tím prvotní odhad ceny. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí.