Moduly programu

 

Program má 1 modul:

KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o propočet ceny budovy a zpřesňuje se tím prvotní odhad ceny. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí.