RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS

Program pro stanovení ceny stavby. Program je určen pro projektanty a investory. Modul KOSTO pro propočet ceny stavby ve fázi tvorby projektové dokumentace.

Důležité upozorněnění

Ke konci roku 2019 jsme v rámci reorganizace SW v rámci skupiny DEK ukončili na těchto webových stránkách podporu modulu KUBIX v rámci programu RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS. Začátkem roku 2023 došlo k rozhodnutí, že i modul KOSTO bude na těchto stránkách ukončen. Modul KUBIX i KOSTO nahradí samostatné programy, které bude provozovat společnost ÚRS.

Ovlivněnění ceny stavby v jednotlivýchfázích výstavby

O celkových nákladech stavby se v největší míře rozhoduje již ve fázi popisu stavebního záměru (na obr. fáze 1). V této fázi se rozhoduje o velikosti a účelu budovy. To ovlivní cenu stavby z cca 72 %. Ve fázi projektování stavby (na obr. fáze 2) cenu stavby ovlivníme návrhem konkrétního technického řešení. Cenu stavby tím ovlivníme z cca 14 %. Ve fázi výběru zhotovitele (na obr. fáze 3) ovlivníme cenu výběrem nejlepší cenové nabídky. Rozptyl cen ale zpravidla není velký. Není možné předpokládat, že cenu stavby ovlivníme o více než jednotky procent. V realizační fázi (na obr. fáze 4) je také možné náklady ovlivnit například efektivitou výstavby. Efektivita výstavby se ale obvykle nepromítne do snížení nákladů investora.
 

Současná praxe oceňování budov

Cena stavby se obvykle zjišťuje na základě rozpočtářem zpracovaného položkového rozpočtu. Ten je možné zpracovat až na konci projektové fáze. Teprve tehdy známe tisíce položek potřebných pro vytvoření rozpočtu. To už je ale o většině nákladů rozhodnuto. Dle rozsáhlé ankety mezi projektanty víme, že 86 % projektantů má zkušenost s tím, že musejí předělávat projektovou dokumentaci poté, co investor zjistil cenu stavby dle rozpočtu.

Nové možnosti oceňování budov

Cenu stavby s dostatečnou přesností tedy musíme stanovovat již dříve. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci se společností ÚRS vyvinuli program RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS. Pomocí modulu KOSTO můžeme zpřesnit cenu stavby ve fázi, kdy již známe konstrukční řešení stavby a plochy konstrukcí obálky budovy, tedy ve fázi tvorby projektové dokumentace.