RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS


Program pro stanovení ceny stavby ve fázi popisu stavebního záměru. Program má 2 moduly - KUBIX a KOSTO. KUBIX slouží pro velmi rychlé nacenění stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru.KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o zpřesněný odhad ceny budovy oproti modulu KUBIX. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí.


Moduly programu

Modul KUBIX slouží pro velmi rychlý odhad ceny stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru. Pro získání orientační ceny celé stavby je potřeba zvolit pouze typ budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova atd.), určit další obecné informace (parametry stavby a úroveň technického standardu atd.) a zadat plánovaný celkový objem budovy nebo podlahové plochy místností.

Modul KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o zpřesněný propočet ceny budovy oproti modulu KUBIX. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí – stěny, příčky, okna, dveře, podlahy, střecha, atd. Modul používá stejnou strukturu jako podrobné rozpočty.