RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS

Program bude spuštěn v lednu 2019.


Program pro stanovení ceny stavby ve fázi popisu stavebního záměru.