Školení programů DEKSOFT

Na tomto místě vypisujeme školení našich programů. Může se jednat o podrobné školení jednoho vybraného programu nebo skupiny programů pokrývajících určitou odbornou oblast nebo jsou určeny pro stejnou skupinu uživatelů. Pro volbu témat školení využíváme zpětnou vazbu od uživatelů DEKSOFT. Pokud máte o nějaké školení zájem, napište nám to prosím na info@deksoft.eu.

Plánovaná školení pro rok 2020

V současné době připravujeme novou verzi programu ENERGETIKA, ve které bude možné zpracovávat Průkazy energetické náročnosti budov dle novely vyhlášky 78/2013 Sb., který má vyjít na začátku roku 2020 a mít účinnost od 1.7.2020. Novela 78/2013 Sb. přináší poměrně rozsáhlé úpravy programu ENERGETIKA. Počítáme, že v období duben - červen 2020 uspořádáme školení programu ENERGETIKA v různých městech ČR. Místa a termíny školení budou upřesněny.
 
Pokud již v dané době bude platit novela vyhlášky 118/2013 Sb. energetických specialistech, která má stanovit podrobnosti průběžného vzdělávání energetických specialistů, přihlásíme tato školení u odborné komise SEI, aby bylo možné za účast na školení získat kredit/kredity.
 
Školení ENERGETIKA chceme koncipovat tak, aby byla přínosná pro nové uživatele (například bývalé uživatele energetického programu PROTECH), ale i pro stávající uživatele programu ENERGETIKA, kteří si chtějí osvojit zásady zpracování PENB dle nové legislativy.