Rozvoj DEKSOFT

Ambicí týmu DEKSOFT je trvalý rozvoj stávajících programů a vývoj nových řešení. Informace o některých rozpracovaných projektech najdete na této stránce.

Rozvoj SW v oblasti TZB

Historie DEKSOFT v oblasti TZB sahá do roku 2015, kdy jsme v rámci programu ENERGETIKA spustili modul TEPELNÉ ZTRÁTY pro výpočet tepelných ztrát po místnostech, návrh otopných těles a návrh zdroje tepla. V červenci roku 2016 jsme spustili program TZB, do kterého jsme modul TEPELNÉ ZTRÁTY přesunuli a začali jsme pracovat na novém modulu TERMOHYDRAULIKA pro komplexní návrh otopné soustavy. Tento modul jsme spustili 2.11.2017.


Modul jsme spustili zatím v Alfa verzi. Jedná se o vývojové stádium SW ještě před tzv. betaverzí. Jedná se o produkt, který obsahuje většinu důležitých funkcí a je možné ho již testovat. V této fázi je obvykle SW testován interně vývojáři. Vzhledem k zájmu některých uživatelů DEKSOFT jsme se ale rozhodli zpřístupnit tuto verzi i pro externí testování. Uživatelé si mohou vyzkoušet logiku fungování programu TZB, my dostaneme cennou externí zpětnou vazbu. Verzi beta plánujeme spustit v červnu roku 2018. Plnou verzi programu pak do září roku 2018.Modul TERMOHYDRAULIKA je zatím spuštěn zatím pouze pro výpočty dvoutrubkových soustav. V roce 2018 plánujeme funkcionalitu modulu rozšířit i o výpočet soustav jednotrubkových. Modul TERMOHYDRAULIKA také zatím neumožňuje výpočty podlahového vytápění a výpočty tepelné zátěže pro návrh zdrojů chladů. I tyto funkcionality plánujeme doplnit v roce 2018.

Program TZB je v současné době koncipován jako program s parametrickým zadáváním. Některé části otopných soustav je možné modelovat také pomocí schémat – zjednodušené grafické modelování. Program neumožňuje tvorbu výkresů otopných soustav. Již nyní hledáme cesty pro povýšení SW TZB na vyšší úroveň – tedy propojení výpočetního jádra s nástrojem na grafické projektování. V oblasti 2D projektování jednáme se společností GRAITEC, která vyvíjí program CADCON. Jednáme o možnostech propojení SW na tvorbu TZB výkresů (CADCON) s výpočtovým dimenzováním (TZB - DEKSOFT). V další fázi plánujeme využití programu TZB jako výpočetní jádro pro 3D CAD programy jako je např. REVIT.

Rozvoj SW v oblasti energetického managementu

Aktivity DEKSOFT rozšiřujeme do oblasti energetického managementu. Vyvíjíme program ENERGETICKÝ MANAGEMENT (EM). Program bude určen zejména pro energetické specialisty a osoby zabývající se energetickým managementem budov. Základem programu bude možnost evidence spotřeb energií a její vyhodnocování pro efektivní energetický management budov. Neomezujeme se ale pouze na SW řešení. Chceme umožnit napojení vhodného HW na trhu na naše SW řešení. V první fázi chceme do systému integrovat HW na sledování parametrů vnitřního prostředí a online odečty spotřeb energií. Pokud si uživatel SW EM nebo jeho klient pořídí HW kompatibilní s řešením DEKSOFT, bude si jej moci jednoduše propojit s konkrétním uživatelským účtem DEKSOFT a data o vnitřním prostředí a spotřebách energií bude moci načítat přímo do programu ENERGETICKÝ MANAGEMENT. S těmito daty pak může dále pracovat. V další fázi chceme program ENERGETICKÝ MANAGEMENT doplnit o funkcionalitu dálkového řízení vhodných technických zařízení budov na základě prediktivního modelu.Jsme také partnerem mezinárodního projektu Establish (zkratka Environmental Sensing to Act for a Better Quality of Life: Smart Health). Účelem projektu je shromažďování dat ze senzorů umístěných ve vnitřním i vnějším prostředí k monitoringu kvality prostředí a případně také k jejímu vylepšení. To je zastřešujícím mottem projektu. V projektu je definováno několik pilotních ukázek, kde každá bude řešit jiné aspekty lidského života. Do projektu jsou zapojeni partneři z dvaceti firem ze sedmi států světa: Finsko, Španělsko, Česká Republika, Rumunsko, Jižní Korea, Portugalsko, Turecko.


Obr.: Členové mezinárodního projektu ESTABLISH

Grafické zadávání dat, přenos dat z BIM SW

     Program ENERGETIKA v současné době umožňuje import dat z BIM a 3D CAD softwarů ve formátu gbXML. Importovat je možné zónování, plochy konstrukcí, energeticky vztažnou plochu, objemy, orientaci a sklon výplní otvorů. Tímto je ENERGETIKA ve skupině programů pro tvorbu PENB na českém trhu unikátní a nabízí pohodlné zpracování  PENB pro vlastníky a uživatele programů jako Revit, Archicad apod. 

Jsme si vědomi faktu, že BIM a 3D CAD SW používá jen velmi malé procento projektantů. Programy tohoto typu jsou poměrně drahé. Procento uživatelů BIM a 3D CAD SW se bude zřejmě do budoucna zvyšovat, přesto chceme nabízet řešení i pro ty, kteří těmito programy nedisponují a v blízké budoucnosti určitě disponovat nebudou. Export gbXML je například možný také z rozšířeného programu SketchUp. Tento program je od verze SketchUp 8 také zpoplatněn. Bezplatná verze programu sama o sobě gbXML exportem nedisponuje, je však možné nainstalovat některé doplňky, které gbXML umožní. Příklad přenosu dat z programu SketchUp do programu ENERGETIKA najdete ZDE.

Disponujeme také vlastním grafickým programem 3D editor. Tento program se využívá pro import grafických modelů ze všech možných 3D grafických SW ve formátu Collada. S importovaným grafickým modelem lze v programu 3D editor dále pracovat, například označovat fotovoltaické panely pro následný výpočet fotovoltaických elektráren včetně vlivu stínění v programu FVE. Pracujeme na úpravách 3D editoru i pro možné využití v programu ENERGETIKA.

Rozvoj v oblasti tepelné ochrany budov

V roce 2013 jsme spustili první z programů DEKSOFT zabývající se výpočty v oboru tepelná ochrana budov - TEPELNÁ TECHNIKA 1D. V roce 2014 následovalo spuštění programů KOMFORT a DUTINA. V říjnu roku 2017 jsme portfolio programů pro tepelnou ochranu budov rozšířili i program TEPELNÁ TECHNIKA 2D.


Další rozvoj programů DEKSOFT pro tepelnou ochranu budov spočívá v umožnění výpočtů pro nestacionární okrajové podmínky (v čase proměnné okrajové podmínky), a to zejména u programu TEPELNÁ TECHNIKA 2D. Na tomto vývoji spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni, která disponuje špičkovými odborníky ve specifických oblastech matematiky a řešení fyzikálních polí, kteří za sebou mají úspěchy ve formě vlastního výpočetního jádra pro matematické řešení sítí. Spuštění modulu NESTACIONÁRNÍ VÝPOČET plánujeme již na rok 2018.

Současně s dalším vývojem programu TEPELNÁ TECHNIKA 2D hledáme cesty realizace TEPELNÁ TECHNIKA 3D.WEBOVÁ APLIKACE PRO TEPELNĚTECHNICKÉ VÝPOČTY A POSUZOVÁNÍ STAVEBNÍCH DETAILŮ TEPELNÁ TECHNIKA 2D je spolufinancována Evropskou unií. Z projektu má vzejít webová aplikace, která bude cenově dostupná pro projektanty a architekty a bude umožňovat uživatelsky snadné posouzení stavebních detailů z hlediska stavební tepelné  techniky.