3D modelování

Jednoduchý způsob, jak odečíst plochy a objemy pomocí 3D modelu, umožňuje program SketchUp.

Velkou část z času stráveného při zpracovávání energetických výpočtů staveb tvoří odečet ploch a objemů. Klasický postup pomocí "ručního" odečítání ploch s sebou přináší řadu rizik. Využití nástrojů pro tvorbu 3D modelů (například SketchUp) přináší řadu výhod:
 Manuál s popisem celého postupu nalzenete zde.

Následující video představuje postup odečtu ploch a objemů v programu SketchUp.