3D modelování

Velkou část z času stráveného při zpracovávání energetických výpočtů staveb tvoří odečet ploch a objemů. Klasický postup pomocí "ručního" odečítání ploch s sebou přináší řadu rizik. Využití nástrojů pro tvorbu 3D modelů přináší řadu výhod:

DesignBuilder

Ověřený způsob využití 3D geometrie pro tvorbu PENB je využití programu DesignBuilder (více informací zde) v kombinaci s importem geometrie ve formátu gbXML (více informací k importu naleznete zde).

Pro možnost tvorby 3D geometrie v programu DesignBuilder jsme připravili speciální zvýhodněnou nabídku koupě tohoto programu, kterou naleznete v našem ceníku.

SketchUp

Dlaší možnost, jak odečíst plochy a objemy pomocí 3D modelu, nabízí program SketchUp.

Manuál s popisem celého postupu nalzenete zde.

Následující video představuje postup odečtu ploch a objemů v programu SketchUp.