Výukové materiály

Manuál pro program ENERGETIKA
Kompletní manuál pro program ENERGETIKA je k dispozici ke stažení ZDE.

vzorové soubory
jsou dostupné v úvodním okně programu ENERGETIKA

Aktuálně jsou vystaveny vzorové soubory pro hodnocení ENB v ČR:
RD - MĚS  modul (vyhl. 264/2020 Sb., EN ISO 52 016-1)
AB - MĚS  modul (vyhl. 264/2020 Sb., EN ISO 52 016-1)

(EN ISO 52 016-1 + vyhl. o ENB 264/2020 Sb. pro NZÚ vyhlášenou 09/2021)
vzorový soubor pro výchozí stav "stav NZU RD_A_2021_vzor.dkp" 
vzorový soubor pro návrhový stav "navrh NZU RD_A_2021_vzor.dkp"
vzorový soubor pro návrhový stav "navrh NZU-RD_2021_B vzor.dkp"

Aktuálně jsou vystaveny vzorové soubory pro hodnocení EHB v SR:
RD - ECB  modul (vyhl. 264/2020 Sb., EN ISO 52 016-1)
AB - ECB  modul (vyhl. 364/2012 Sb., EN ISO 52 016-1)

ostatní zdroje informací
vypisovaná školení programů DEKSOFT ZDE
články v technické knihovně pro ČR ZDE

články v technické knihovně pro SR ZDE
videoprezentace v programu ŠKOLA ZDE (nutno vlastnit platnou licenci k programu)