Čo je DEKSOFT

 DEKSOFT je webový portál, ktorého hlavným obsahom je sada výpočtových webových aplikácií (programov) pre stavebníctvo, najmä pre oblasť energetiky, tepelnej ochrany budov a TZB. Zaoberáme sa tiež riešením pre BIM projektovanie. Kvôli predaju niektorých programov do zahraničia sme nahradili pôvodnú doménu www.stavebni-fyzika.cz doménou www.deksoft.eu. Portál je dostupný aj z domén www.deksoft.cz a www.deksoft.sk.


Vlastníkom ochrannej známky DEKSOFT, vydanej Úradom priemyselného vlastníctva, je spoločnosť DEK a.s. Prevádzkovateľom DEKSOFT je spoločnosť DEKPROJEKT s.r.o.


Programy DEKSOFT využívajú najmä energetickí špecialisti, projektanti pozemných stavieb a architekti. Úzko však spolupracujeme aj so strednými školami, univerzitami a verejnými inštitúciami, ktorým zaisťujeme používanie SW zadarmo.

Zaradenie programov DEKSOFT

Vyvíjame kvalitné a moderné programy, ktoré sú zároveň cenovo dostupné, aby boli použiteľné pre širokú skupinu používateľov. Snažíme sa, aby naše jednotlivé programy ponúkali vždy to najlepšie, v porovnaní s obdobne zameranou ostatnou tuzemskou produkciou. Tam, kde je to zmysluplné na účely použitia jednotlivých programov, preberáme riešenia, ktoré sú obvyklé pri najlepších medzinárodných SW s obdobným zameraním.

Príklad porovnania s tuzemskou produkciou - oblasť energetika
Vyvinuli sme program ENERGETIKA pre výpočty energetickej náročnosti a energetickú certifikáciu (v ČR PENB, na Slovensku ECB). Jedným z dôležitých kritérií výpočtového SW v tejto oblasti je dĺžka výpočtového kroku. V ČR a na Slovensku je obvyklý iba mesačný krok výpočtu podľa ČSN EN ISO 13790 resp. ČSN EN ISO 52016-1. Aby sme splnili náš zámer vyvíjať najlepšie programy v danej oblasti v porovnaní s ostatnou tuzemskou produkciou, opatrili sme program ENERGETIKA nielen mesačným, ale aj hodinovým krokom výpočtu, ktorý umožňuje výrazne presnejšie posudzovať napríklad chladenie, vlhčenie alebo premenlivé užívanie budov.


Príklad aplikácie moderných svetových riešení - oblasť energetika
V porovnaní s najlepšími svetovými riešeniami síce nedisponuje program ENERGETIKA podrobnou energetickou dynamickou simuláciou, ale zároveň môže byť oproti týmto najlepším svetovým SW (napr. Designbuilder) cenovo dostupný pre veľmi širokú skupinu energetických špecialistov.
Najlepšími svetovými riešeniami sa ale inšpirujeme napríklad v oblasti BIM. Program ENERGETIKA disponuje importom dát z 3D BIM SW, ako je napríklad REVIT, vo formáte gbXML. Importovať je možné zónovanie, plochy konštrukcií, energeticky referenčná plocha, objemy, orientácia a sklon výplní otvorov. Podmienkou je samozrejme kvalitný, správne vymodelovaný objekt v BIM SW z hľadísk exportu pre energetické výpočty.