DEKSOFT ŠKOLA 2021

Banner DEKSOFT ŠKOLA

Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací systém DEKSOFT ŠKOLA. Celoroční pásmo více než 20ti odborných webinářů na různá témata a nový program ŠKOLA. Začali jsme úvodním webinářem 24.3.2021 a jeho záznam můžete zhlédnout zde nebo v programu ŠKOLA.

Přehled webinářů 2021

Témata do celoročního pásma webinářů DEKSOFT ŠKOLA 2022 již připravujeme a Vaše podněty můžete posílat na email info@deksoft.eu nebo vyplnit formulář.

Na své si přijdou energetičtí specialisté (body SEI), projektanti i další odborná veřejnost. Tyto webináře jsou určeny nejenom uživatelům DEKSOFT.

Seznam webinářů, na které jste přihlášeni, včetně informace o zaplacení najdete v "MŮJ ÚČET" (na stránce DEKSOFT vpravo nahoře.

 

Webináře jsou vysílány přes platformu GoToWebinar - více informací, požadavky a FAQ najdete zde

Unikátní odkaz na webinář je vázán na email, proto prosím nepoužívejte obecné firemní emaily.


Tepelná technika 2D - Výpočty detailů se 3 okrajovými podmínkami 05.10.2021 09:00  20/50
TT2D - Výpočty detailů se 3 okrajovými podmínkami

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: webinář - online
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Energetické výpočty - Část II. - Spotřeba energie 13.10.2021 09:00  452/500
Celodenní energetický webinář.
Připravili jsme 2 samostatné celodenní podrobné webináře týkající se dvou zásadních částí tvorby energetických výpočtů. První z nich na POTŘEBU energie, druhý na SPOTŘEBU energie. Po absolvování tohoto webináře se žádný účastník nemusí obávat zpracovat PENB na jakkoli složitou budovu, s jakkoli složitými energetickými systémy budov. Tento webinář se zaměřen na SPOTŘEBU energie. Podrobně a v souvislostech si představíme: - emise, distribuce, typy a účinností zdrojů tepla (vytápění, příprava TV, vlhkostní úprava) - emise, distribuce, typy a účinností zdrojů chladu (chlazení, vlhkostní úprava) - typy, regulace jednotek nuceného větrání - typy, principy zařízení pro vlhkostní úpravu - postup zadání v případě zařízení integrujících v sobě více funkcí (vytápění, chlazení, VZT, vlhkostní úpravu) - typy přípravy TV, účinnost rekuperace, účinnost emise - umělé osvětlení (princip výpočtu, typy svítidel, způsoby ovládání, principy redistribuce) - typy OZE, zadání, princip zohlednění ve výpočtu Ujasníme si teorii a vše si názorně ukážeme na praktických ukázkách zadání v programu ENERGETIKA. 
Bude prostor i pro dotazy.
Webinář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 190), počet kreditů 3, podmínka přidělení kreditů je sledování celého webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění a zapsat si akci do ENEXu.

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: webinář - online
Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)
Neprůzvučnost stavebních konstrukcí 26.10.2021 09:00  28/50
teorie, výsledky měření, boční cesty, zadávání do programu AKUSTIKA

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: webinář - online
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Stavební knihovna - Využití pro veřejné zakázky 02.11.2021 09:00  39/50
Stavební knihovna - Využití pro veřejné zakázky

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: webinář - online
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Vzduchotěsnost budov 09.11.2021 09:00  25/50
teorie, vliv na energetickou náročnost, měření

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: webinář - online
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Nová tepelnětechnická norma ČSN 730540-2 23.11.2021 09:00  56/100
přehled změn, dopad do projekční praxe

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: webinář - online
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
SEMINÁŘ DEKSOFT - ONLINE 01.12.2021 09:00  474/500
Celodenní tradiční podzimní seminář DEKSOFT. Tradiční podzimní DEKSOFT semináře budou zřejmě letos formou online webináře. Pokud by byla epidemiologická situace příznivá, budeme uvažovat o osobní formě semináře. Podělíme se s Vámi o roční praktické zkušenosti s novou legislativou pro PENB. Ukážeme si, kde nám nová legislativa pomohla vyřešit dřívější problémy a naopak, kde se reálné problémy objevily. Na webináři také představíme praktické ukázky řešení vybraných problémů v programu ENERGETIKA. Podíváme se změnu požadavků od 1.1.2022 a zmíníme se také o hodinových výpočtech, které budou pro většinu budov povinné již cca za 2 roky. Představíme novinky v ostatních odborných programech. Ukážeme si novinky ve Stavební knihovně DEK a projektování BIM. Bude prostor i pro zodpovězení dotazů.
Webinář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 191), počet kreditů 3, podmínka přidělení kreditů je sledování celého webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění.

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: webinář - online
Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)

Formulář přihlášení na webinář

Pokud chcete uplatnit slevu pro držitele licence programu ŠKOLA, případně chcete pro platbu použít platbu body z konta DEKPARTNER, je potřeba se nejprve přihlásit.
 *  *
 *  *  
 
 *  *  *  *
 
 

CELKEM bez DPH -
     
 
 
 

CELKEM bez DPH (po aktualizaci výhod) -
Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.