DEKSOFT ŠKOLA 2022

V roce 2021 jsme spustili nový vzdělávací systém DEKSOFT ŠKOLA - celoroční pásmo odborných webinářů na různá témata. 

Webináře z různých oborů stavebnictví a stavební fyziky jsou určeny všem, nejenom uživatelům DEKSOFT. Na své si přijdou energetičtí specialisté (body SEI), projektanti (body ČKAIT) i další odborná veřejnost.

Webináře jsou vysílány přes platformu GoToWebinar - více informací, požadavky a FAQ najdete zde. Unikátní odkaz na webinář je vázán na email, proto prosím nepoužívejte obecné firemní emaily. Odkaz je zaslán až po připsání platby na účet. Seznam webinářů, na které jste přihlášeni, včetně informace o zaplacení najdete v "MŮJ ÚČET" (na stránce DEKSOFT vpravo nahoře).

Plán akcí DEKSOFT ŠKOLA 2022 (pdf ke stažení)


Celodenní energetický webinář věnovaný přípravě TV a umělého osvětlení v (P)ENB 04.10.2022 09:00  51/100
Připravili jsme celodenní podrobný webinář zaměřený na systém přípravy teplé vody a na systém umělého osvětlení a jejich zadání do programu ENERGETIKA. 
Základní popis systému přípravy TV, jak se zadává do EN a kde hledat úspory u přípravy TV. Vstup výrobce zásobníků / rekuperačních zařízení.
Základní popis systému umělého osvětlení, jak se zadává do EN a výstup výrobce svítidel.
Plánovaný host bude upřesněn později.
Bude prostor i pro dotazy.
Webinář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 241), počet kreditů 2, podmínka přidělení kreditů je sledování celého webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění a zapsat si akci do ENEXu.
Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online - webinář
Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)
Certifikace udržitelnosti budov - LEED, BREEAM 11.10.2022 09:00  45/50
Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online - webinář
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Nová tepelně technická norma ČSN 730540-2 18.10.2022 09:00  32/50
Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online - webinář
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Webinář BricsCAD pro každého 02.11.2022 09:00  197/200
Webinář je určen pro stávající uživatele, pro projektanty, pro stavební společnosti, pro společnosti používající CAD řešení.

Webinář BricsCAD pořádá společnost PROTEA software, s.r.o. - distributor softwaru BricsCAD pro ČR a SR ve spolupráci s vzdělávacím programem DEKSOFT ŠKOLA. který zajišťuje technickou podporu tohoto online webináře. 

Program webináře:
- Úvod, představení společnosti PROTEA, spojení s DEK, Bricsys, Hexagon, DEKSOFT ŠKOLA
- Představení portfolia BricsCAD (Shape, Lite Pro, Mechanical, BIM), BricsCAD pro studenty a školy
- Nová verze BricsCAD V23
- Technická podpora, školení, technické pomůcky PROTEA
- Pluginy PROTEA a DEKSOFT pro BricsCAD, ukázka instalace, ukázka některé z užitečných funkcí
- Novinky ze světa BIM - BIM standard v ČR apod.
- BIM řešení BricsCAD - představení základní logiky
- Jak začít s BIM snadněji - cenová výhodnost, snadno se naučíte, DWG standard
- Vizualizace modelů vytvořených v BricsCAD s využitím nadstavby Lumion
- Specifika projektování dopravních staveb v ČR
- Představení nadstaveb BricsCAD od CGS labs pro dopravní stavby (Plateia, Ferovia)
- Specifika projektování inženýrských sítí a představení nadstavby Sewer+

Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online - webinář
Cena: 0 Kč bez DPH
(0Kč vč.DPH)
Certifikace udržitelnosti budov - SB TOOL 08.11.2022 09:00  46/50
Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online - webinář
Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Webinář pro zástupce obcí IV. 09.11.2022 09:00  32/50
Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online - webinář
Cena: 0 Kč bez DPH
(0Kč vč.DPH)
Celodenní projektantský webinář 22.11.2022 09:00  94/100
Digitalizace ve stavebnictví, elektronický podpis pro autorizaci stavební dokumentace, elektronické podání dokumentace na stavební úřad, elektronický stavební deník, navrhování saun a wellness, poruchy staveb, obecný konfigurátor staveb, a další.
Webinář bude zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online - webinář
Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)
TRADIČNÍ SEMINÁŘ DEKSOFT 2022 06.12.2022 09:00  69/100
Tradiční seminář DEKSOFT zakončující rok. Seminář je určen jak pro energetické specialisty, tak projektanty. Co nás čeká od 1.1.2023 a ČSN 73 0540-2 a novinky v projektování BIM a další. Přesný program bude uveřejněn v listopadu.
Bude velký prostor pro dotazy.
Seminář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (ENEX číslo akce 242), počet kreditů 3, podmínka přidělení kreditů je sledování celého semináře popř. webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění a zapsat si akci do ENEXu.
Seminář bude také zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Pokud epidemiologická situace dovolí, bude seminář osobně.
Odkaz na webinář: Bude zaslán mailem
Místo konání: online nebo Praha
Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)

Formulář přihlášení na webinář

Pokud chcete uplatnit slevu pro držitele licence programu ŠKOLA, případně chcete pro platbu použít platbu body z konta DEKPARTNER, je potřeba se nejprve přihlásit.
 *  *
 *  *  
 
 *  *  *  *
 
 

CELKEM bez DPH -
     
 
 
 
Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.