DEKSOFT ŠKOLA 2021

Banner DEKSOFT ŠKOLA

Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací systém DEKSOFT ŠKOLA. Celoroční pásmo více než 20ti odborných webinářů na různá témata a nový program ŠKOLA. Začali jsme úvodním webinářem 24.3.2021 a jeho záznam můžete zhlédnout zde nebo v programu ŠKOLA.

Na své si přijdou energetičtí specialisté (body SEI), projektanti i další odborná veřejnost. Tyto webináře jsou určeny nejenom uživatelům DEKSOFT.

Seznam webinářů, na které jste přihlášeni, včetně informace o zaplacení najdete v "MŮJ ÚČET" (na stránce DEKSOFT vpravo nahoře.

 

Webináře jsou vysílány přes platformu GoToWebinar - více informací, požadavky a FAQ najdete zde

Unikátní odkaz na webinář je vázán na email, proto prosím nepoužívejte obecné firemní emaily.


Tepelně technické posuzování skladeb 20.04.2021 09:00  37/100
Teorie, požadavky, výpočty, zohlednění tepelných mostů, posouzení dřeva, vlhké provozy.

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Legislativní změny z roku 2020 z pohledu reálné praxe, budoucí výhled 05.05.2021 09:00  433/500
Celodenní energetický webinář. 
Máme za sebou více než půl roku s novou legislativou pro PENB. Chceme se s energetickými specialisty podělit o praktické zkušenosti s novou legislativou, které jsme získali implementací nové legislativy do programu ENERGETIKA a i intenzivní komunikací s našimi uživateli na technické podpoře. Ukážeme si, kde nám nová legislativa pomohla vyřešit dřívější problémy a naopak, kde se reálné problémy objevily. Na webináři také představíme praktické ukázky řešení vybraných problémů v programu ENERGETIKA. Podíváme se také do budoucnosti. Na reálných příkladech si ukážeme, co přinesou změny požadavků od 1.1.2022 - tyto změny přinesou významnější dopad do praxe než nastala 1.9.2020. Zmíníme se také o hodinových výpočtech, které budou pro většinu budov povinné již cca za 2 roky. 
Bude prostor i pro zodpovězení dotazů. 
Webinář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 188), počet kreditů 3, Podmínka přidělení kreditů je sledování celého webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění.
Host webináře: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. (SEI - vedoucí oddělení kontroly úspor energie)

Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)
Tepelně technické posuzování výplní otvorů 11.05.2021 09:00  69/100
Teorie, požadavky, Tepelná technika 1D a Tepelná technika 2D

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Nová akustická norma ČSN 730532 18.05.2021 09:00  78/100
Přehled změn, dopad do projekční praxe.

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Vytápění elektrickými zdroji 25.05.2021 09:00  64/100
Může vyhovět dům s elektrickým vytápěním současné legislativě?

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Fotovoltaika - základní teorie a ukázky z praxe 01.06.2021 09:00  74/100
základní teorie a ukázky z praxe, výpočtové metody - ENERGETIKA, FVE

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Fotovoltaika - Výpočty v programu FVE 08.06.2021 09:00  80/100
Výpočty v programu FVE - použití klimatických dat z PVGIS, zadání profilu spotřeby pomocí CSV


Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Fotovoltaika - Výpočet systému se současným využitím baterií a akumulace do teplé vody 15.06.2021 09:00  78/100
Výpočet systému se současným využitím baterií a akumulace do teplé vody.

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Stavební knihovna - Svázané environmentální parametry 22.06.2021 09:00  88/100
Svázané environmentální parametry - EPD, uhlíková stopa, projekt EnviBIM

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Energetické výpočty - Část I. - Potřeba energie 30.06.2021 09:00  472/500
Celodenní energetický webinář. 
Připravili jsme 2 samostatné celodenní podrobné webináře týkající se dvou zásadních částí tvorby energetických výpočtů. První z nich na POTŘEBU energie, druhý na SPOTŘEBU energie. Po absolvování tohoto webináře se žádný účastník nemusí obávat zpracovat PENB na jakkoli složitou budovu, s jakkoli složitými energetickými systémy budov. Tento webinář se zaměřen na POTŘEBU energie. Podrobně a v souvislostech si představíme: - energetický model objektu - nevytápěné prostory - konstrukce přilehlé k zemině - součinitel prostupu tepla konstrukcí a jejich požadavky vyhláška vs. ČSN 73 0540-2 - průměrný součinitel prostupu tepla Uem, požadavek vyhláška vs. ČSN 73 0540-2 - specifika výpočtového generování potřeby tepla - specifika výpočtového generování potřeby chladu - specifika výpočtového generování potřeby na vlhkostní úpravu - výpočtová potřeba TV Ujasníme si teorii a vše si názorně ukážeme na praktických ukázkách zadání v programu ENERGETIKA. 
Bude čas i na dotazy.
Webinář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 189), počet kreditů 3, podmínka přidělení kreditů je sledování celého webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění.

Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)
Tepelná technika 2D - Výpočty detailů podlahy na zemině 07.09.2021 09:00  33/50
Výpočty detailů podlahy na zemině.

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Obnovitelné zdroje energie v PENB 14.09.2021 09:00  29/50
Typy, zadání, vliv na výsledek

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Stavební knihovna - Využití generických objektů pro Revit 21.09.2021 09:00  45/50
Využití generických objektů pro Revit

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Tepelná technika 2D - Výpočty detailů se 3 okrajovými podmínkami 05.10.2021 09:00  38/50
TT2D - Výpočty detailů se 3 okrajovými podmínkami

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Energetické výpočty - Část II. - Spotřeba energie 13.10.2021 09:00  476/500
Celodenní energetický webinář.
Připravili jsme 2 samostatné celodenní podrobné webináře týkající se dvou zásadních částí tvorby energetických výpočtů. První z nich na POTŘEBU energie, druhý na SPOTŘEBU energie. Po absolvování tohoto webináře se žádný účastník nemusí obávat zpracovat PENB na jakkoli složitou budovu, s jakkoli složitými energetickými systémy budov. Tento webinář se zaměřen na SPOTŘEBU energie. Podrobně a v souvislostech si představíme: - emise, distribuce, typy a účinností zdrojů tepla (vytápění, příprava TV, vlhkostní úprava) - emise, distribuce, typy a účinností zdrojů chladu (chlazení, vlhkostní úprava) - typy, regulace jednotek nuceného větrání - typy, principy zařízení pro vlhkostní úpravu - postup zadání v případě zařízení integrujících v sobě více funkcí (vytápění, chlazení, VZT, vlhkostní úpravu) - typy přípravy TV, účinnost rekuperace, účinnost emise - umělé osvětlení (princip výpočtu, typy svítidel, způsoby ovládání, principy redistribuce) - typy OZE, zadání, princip zohlednění ve výpočtu Ujasníme si teorii a vše si názorně ukážeme na praktických ukázkách zadání v programu ENERGETIKA. 
Bude prostor i pro dotazy.
Webinář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 190), počet kreditů 3, podmínka přidělení kreditů je sledování celého webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění.

Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)
Neprůzvučnost stavebních konstrukcí 26.10.2021 09:00  38/50
teorie, výsledky měření, boční cesty, zadávání do programu AKUSTIKA

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Stavební knihovna - Využití pro veřejné zakázky 02.11.2021 09:00  43/50
Stavební knihovna - Využití pro veřejné zakázky

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Vzduchotěsnost budov 09.11.2021 09:00  34/50
teorie, vliv na energetickou náročnost, měření

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
Nová tepelnětechnická norma ČSN 730540-2 23.11.2021 09:00  27/50
přehled změn, dopad do projekční praxe

Cena: 500 Kč bez DPH
(605Kč vč.DPH)
SEMINÁŘ DEKSOFT - ONLINE 01.12.2021 09:00  485/500
Celodenní tradiční podzimní seminář DEKSOFT. Tradiční podzimní DEKSOFT semináře budou zřejmě letos formou online webináře. Pokud by byla epidemiologická situace příznivá, budeme uvažovat o osobní formě semináře. Podělíme se s Vámi o roční praktické zkušenosti s novou legislativou pro PENB. Ukážeme si, kde nám nová legislativa pomohla vyřešit dřívější problémy a naopak, kde se reálné problémy objevily. Na webináři také představíme praktické ukázky řešení vybraných problémů v programu ENERGETIKA. Podíváme se změnu požadavků od 1.1.2022 a zmíníme se také o hodinových výpočtech, které budou pro většinu budov povinné již cca za 2 roky. Představíme novinky v ostatních odborných programech. Ukážeme si novinky ve Stavební knihovně DEK a projektování BIM. Bude prostor i pro zodpovězení dotazů.
Webinář je zařazen do akci celoživotního vzdělávání (číslo akce 191), počet kreditů 3, podmínka přidělení kreditů je sledování celého webináře online. Nezapomeňte vyplnit Vaše číslo oprávnění.

Cena: 2000 Kč bez DPH
(2420Kč vč.DPH)

Formulář přihlášení na webinář

Pokud chcete uplatnit slevu pro držitele licence programu ŠKOLA, případně chcete pro platbu použít platbu body z konta DEKPARTNER, je potřeba se nejprve přihlásit.
 *  *
 *  *  
 
 *  *  *  *
 
 

CELKEM bez DPH -
     
 

CELKEM bez DPH (po aktualizaci výhod) -
Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.