Firmy

Firemní nastavení DEKSOFT

Pro používání webových aplikací DEKSOFT má každý uživatel svůj uživatelský účet. K uživatelskému účtu se uživatel přihlašuje pomocí svých přihlašovacích údajů - uživatelského jména a uživatelského hesla. Pro svůj přihlašovací účet si může každý kupovat licence vybraných programů DEKSOFT, může si tvořit vlastní uživatelské katalogy a může si své soubory ukládat na své serverové úložiště. Toto řešení je naprosto dostačující pro samostatně pracující uživatele. Pro případy, kdy pracuje více uživatelů DEKSOFT v jedné firmě, nabízíme tzv. "Firemní nastavení DEKSOFT".

Firemní nastavení spočívá ve sdružení více uživatelů pod jednu skupinu. Sdružení do skupiny umožňuje:

Skupina je vždy definována její velikostí (maximálním počtem uživatelů ve skupině) a rozsahem vybraných programů DEKSOFT.

 

Centrální nákup licence všem zaměstnancům

Licence se při firemním nastavení nakupuje centrálně pro všechny uživatele. Firmám dáváme cenovou nabídku individuálně. O ceně rozhoduje velikost skupiny (počet uživatelů) a počet vybraných programů pro skupinu. U skupin o velikosti větší než 3 uživatelé je možné počítat se slevami oproti ceníkových cenám. Se zvyšující se velikostí skupiny a zvyšujícím počtu programů se procentuální výše slevy zvyšuje.

 

Sdílené úložiště souborů

Každý uživatel, který se součástí skupiny (Firemní nastavení DEKSOFT), může své soubory ukládat na své serverové úložiště nebo na sdílené serverové úložiště skupiny. Na svém serverovém úložišti jsou tyto soubory viditelné jen jemu samému, ve sdíleném úložišti k nim mají přístup všichni ostatní členové skupiny.
Na sdílené úložiště je vhodné ukládat soubory, na kterých pracuje více uživatelů. Vzhledem k tomu, že všechny výpočtové programy DEKSOFT jsou propojené na úrovni jednoho souboru, může například jeden uživatel v daném souboru posoudit skladby z hlediska tepelné ochrany budov v programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D, jiný uživatel posoudí neprůzvučnost konstrukcí v programu AKUSTIKA, další může ve stejném souboru vypočítat tepelné ztráty pro návrh otopné soustavy nebo zpracovat PENB.  

Vlastní katalogy pro všechny zaměstnance

Programy DEKSOFT obsahují velkou řadu různých katalogů - katalogy materiálů, skladeb, stavebních detailů, zdrojů tepla, zdrojů chladu, otopných těles apod. Jedná se o katalogy obecné (nekomerční bez obchodních názvů) i katalogy komerční (s obchodními názvy). Každý uživatel má obecně možnost v programech DEKSOFT vytvářet své katalogy, do nichž si může například vložit materiály a skladby, které obvykle ve svých projektech navrhuje. Stejnou možnost vytváření katalogů mohou využít i firmy. Správce firmy také může nastavovat oprávnění k editaci katalogů. Může tedy zvolit pracovníky, kteří mohou do firemního katalogu zasahovat nebo naopak ty, kteří katalogy mohou jen využívat.

 

Přidávání / odebírání uživatelů ze skupiny

Při firemním nastavení je vždy určen jeden správce skupiny, který má právo nastavení dané skupiny editovat. Správce skupiny může:

Veškerá nastavení se provádí přímo z libovolného programu DEKSOFT pomocí volby "Uživatelské skupiny".