Školy

Nabízíme střední školám a univerzitám naše výpočtové programy ZDARMA. Nabízíme také školení účitelů u studentů. 

Nabízíme:

Pro účely spolupráce se školami připravujeme různé dokumenty:

Poskytnutí našich výpočtových programů pro školy ZDARMA

Naše programy jsou webovými aplikacemi. Není tedy potřeba instalace na jednotlivé počítače. Naopak je naprosto nutné pro používání programů, aby měl každý uživatel svůj uživatelský účet. Každý, kdo chce programy DEKSOFT používat si musí zřídit účet na www.deksoft.eu nebo se na webu DEKSOFT přihlásit jinou sdílenou identitou - například DEKPARTNER. Zřízením účtu uživatel získá své serverové úložiště, kam si může ukládat své soubory.

Školám poskytujeme studentské licence našich programů ZDARMA přes veřejnou IP adresu školy. Podrobnosti o nastavení jsou ZDE. Pokud je škola nastavena, pak každý, kdo se přihlásí do DEKSOFT v rámci internetového připojení dané školy, má automaticky nastavenu studentskou licenci. Pokud se stejný úživatel přihlásí do DEKSOFT mimo internetové připojení školy (např. doma), pak již studentskou licenci nemá. V případě, že chce mít student studenskou licenci našich programů vždy, bez ohledu na to, kde se připojuje, musí se stát DEKPARTNER STUDENT - podrobnosti ZDE.

Studentské licence nejsou funkčně omezeny oproti licencím komerčním. Jediným rozdílem je vodotisk ve výstupech z programů, který říká, že výstup není možné používat ke komerčním účelům. 

Vodotisk na výstupech z programů DEKSOFT (studentská licence)
 

Nastavení našich výpočtových programů pro možnost použití na všech počítačích školy

Školám nastavujeme studentské licence načich programů ZDARMA přes veřejnou IP adresu internetového připojení školy. Potřebujeme, aby nám tuto IP adresu zaslal zástupce školy. V případě zájmu školy o nastavení DEKSOFT doporučujeme jeden z následujích postupů:

VARIANTA 1: Zaslání kontaktů na správce IT dané školy na info@deksoft.eu. Se správce IT vše potřebné domluvíme.

VARIANTA 2: Zjištění IP adresy zástupcem školy. Je to jednoduché. Stačí otevřít internetový prohlížeč a zadat webovou stránku www.whatismyip.com. Přímo na úvodní stránce se Vám objeví večejná IP adresa daného počítače (viz obrázek). Doporučujeme vyzkoušet tento odkaz na více počítačích školy. Pokud je IP adresa na různých počítačích naprosto stejná, lze předpokládát, že všechny počítače školy se připojují na web přes stejnou veřejnou IP adresu. Pokud se IP adresa na různých počítačích liší, pak potřebujeme zaslat rozmezí IP adres pro danou školu. V tomto případě je lepší postupovat přes variantu 1 - vše vykomunikujeme se správcem IT dané školy.

Zjištění IP adresy školy na www.whatismyip.com

 

Proškolení učitelů nebo přímo studentů

Nabízíme osobní proškolení učitelů nebo přímo studentů na programy DEKSOFT. V případě zájmu jsme schopni vést každý rok jednu hodinu výuky DEKSOFT ve vhodném předmětu pro vhodnou třídu. Při osobní výuce se zaměřujeme na program TEPELNÁ TECHNIKA 1D, která je určena pro telepnětechnické posouzení skladeb. Tento program považujeme za nejvíce použitelný pro studenty středních škol. Těžištěm výuky výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla, jako základního tepelnětechnického požadavku na skladbu konstrukce. Ostatní požadavky zpravidla řešíme okrajově.

V případě Vašeho zájmu o školení nás prosím kontaktujte na mail info@deksoft.eu nebo kontaktujte místně příslušného technika Stavebnin DEK (odkaz ZDE).

 


První 2 foto zleva - Výuka DEKSOFT - VOŠ SŠ SOU Vysoké Mýto (foto: Ing. Alena Jelínková, Ing. Blanka Stratílková), foto vpravo Výuka DEKSOFT - Průmyslová SŠ Letohrad (foto: Ing. Kopecká), http://www.pssletohrad.cz/clanky-prednaska-od-firmy-dektrade-vypocetni-program-deksoft.html


Výuka DEKSOFT - SPŠS Opava (foto: Ing. Klement)