+
Způsob ověření
Uživatelské jméno
Heslo
  Vytvořit účet Zapomenuté heslo

NEBO
 

Výhody DEKSOFT

Webové řešení

Pro programy DEKSOFT jsme zvolili koncept webového řešení. Samotný fakt, že musí být člověk vždy "ONLINE", když pracuje, nemusí vyvolávat mezi mnohými zrovna nadšení. U desktopových programů, které v oblasti stavebnictví stále převládají, nebylo připojení na internet nutné. Koncept webového řešení však otevírá velké možnosti a poskytuje řadu výhod oproti programům desktopovým. Jedná se například o možnost přistupovat k souborům z jakéhokoliv zařízení vybaveného moderním internetovým prohlížečem, odpadá potřeba instalace (programy lze začít okamžitě používat i bez administrátorského oprávnění, rychlejší výpočty na výkonných serverech, snadnější aktualizace SW bez nutnosti instalace, průběžná aktualizace výrobkových katalogů, atd. Některé z těchto výhod zmiňujeme dále.

Bezkonkurenční cena a poměr "cena/výkon"

Vzhledem k webovému řešení si uživatelé programy DEKSOFT nekupují jako ty desktopové na dobu neurčitou, ale pouze na určité období, zpravidla jeden rok. Toto řešení umožňuje uživatelům začít používat programy za řádově nižší ceny než je pro obdobné programy běžné. Uživatelé také mají jistotu trvalé aktuálnosti programů i v době, kdy se mění legislativa nebo normy, a to bez jakýchkoli dalších nákladů. U desktopových programů se uživatel vystavuje riziku, že vynaloží velmi vysoké finanční prostředky za pořízení SW a při změně legislativy nebo norem se jeho program stává neaktuální a musí znovu platit za upgrade SW.

Tím, že umožňujeme uživatelům nákup programů DEKSOFT za velmi nízké ceny na období pouze jednoho roku jdeme tzv. s kůží na trh. Prodejem programu to pro nás nekončí. O kvalitě našich programů musíme uživatele neustále přesvědčovat, což nás nutí programy neustále zlepšovat. Vystavujeme se riziku, že pokud by kvalita programu neodpovídala představám uživatele, licenci si v následujícím roce neprodlouží. To se naštěstí pro nás neděje. Vážíme si faktu, že si licence našich programů uživatelé prodlužují a užívají programy trvale.     

Provázanost programů

Programy DEKSOFT jsou mezi sebou velice úzce provázány. Mezi jednotlivými programy je možné přepínat v rámci jednoho souboru. To umožňuje tzv. komplexní projektové posouzení stavby z hlediska tepelné techniky, akustiky nebo energetiky. Není nutné do jednotlivých programů zadávat opakovaně stejné údaje. Toto řešení také snižuje chybovost, neboť konkrétní změna v jednom programu se projeví i v programu druhém, není potřeba myslet na to, kde všude je nutné změnu provést. Toto řešení také umožňuje snadné porovnání více různých stavů budovy, například pro účely dotačních programů (přes programy VARIANTY a NZÚ). Přepínání mezi jednotlivými programy je jednoduché ze záhlaví každého programu.Odborné zázemí, technická podpora

Při vývoji SW vycházíme z mnohaletých zkušeností pracovníků společnosti DEKPROJEKT (před rokem 2007 pracovníků technického střediska DEKTRADE) zejména v oblastech energetiky, stavební fyziky a technických zařízení budov. Pracovníci společnosti DEKPROJEKT jsou členy příslušných technických normalizačních komisí a podílejí se na přípravě norem v daných oblastech, zpracovávají v daných oblastech znalecké posudky pod Znaleckým ústavem DEKPROJEKT a provádějí akreditovaná měření pod Zkušební laboratoří ATELIER DEK. Díky těmto zkušenostem můžeme v rámci DEKSOFT poskytovat rozsáhlou technickou podporu, a to nejen k programům samotným, ale i k oborům, jimiž se programy zabývají.

Rozsáhlé katalogy

Nezbytnou součástí některých programů jsou katalogy materiálů, skladeb, zdrojů tepla, zdrojů chladu, otopných těles, okrajových podmínek apod. DEKSOFT udržuje úzké vazby s výrobci stavebních materiálů i s některými výrobci TZB systémů. Katalogy v našich programech jsou tak velmi rozsáhlé a aktuální. Speciálně katalogy ucelených skladeb a systémů v programech TEPELNÁ TECHNIKA 1D,  STANDARDY MATERIÁLŮ a STAVEBNÍ KNIHOVNA DEK velmi usnadňují uživatelům práci při návrhu a posouzení skladeb. Vzhledem k tomu, že uživatel nemusí skládat zdlouhavě konstrukce z jednotlivých vrstev, ale může vybrat celou skladbu z aktuálního katalogu a provést jen drobné "klientské" úpravy, stává se návrh a posouzení konstrukcí obálky budovy záležitostí několika minut.

Školení, články, manuály, systém nápověd

Programy DEKSOFT nejsou určeny pouze úzké skupině specializovaných odborníků na daný obor, ale široké skupině projektantů, architektů a energetických specialistů. Proto je našim cílem tvořit programy intuitivní a se snadným ovládáním. Ke každému programu je k dispozici podrobný manuál. U jednotlivých zadávacích polí jsou nápovědy, které uživatelům pomohou ke správnému zadávání. Pro uživatele programů připravujeme organizovaná i individuální školení nebo webináře. Témata diskutovaná na technické podpoře publikujeme v technické knihovně na webu DEKSOFT.